400,000 בבוקר אחד !!

כ-27,000 ילדי ישראל במבצע מיוחד של עניית אמן על ברכות השחר

אינו דומה מועטים העושים את המצווה למרובים העושים אותה, וכאשר מדובר בהכפלות, המספרים הופכים להיות מדהימים. הרעיון של ארגון 'בני אמונים' לעניית אמן על ברכות השחר, מקיף כבר עתה כעשרים ושבעה אלף ילדי ישראל בעשרות מוסדות לימוד.

 

משמעות הדבר כי בעניית אמן על חמש עשרה ברכות השחר, כבר מגיעים למספר המפתיע של ארבע מאות אלף עניות אמן בבוקר אחד. זאת מבלי הכפלת ימות השבוע והחודש.

 

אין זה חידוש, שעניית 'אמן' אחרי המברך הוא מהיסודות החשובים ביהדות. יש ברכות שיש בהן מנהג מיוחד של עניית אמן, ואלה הן ברכות השחר, כפי שכתוב בשולחן ערוך (סימן ו').

 

ארגון "בני אמונים" נוסד בעקבות נוהגו המבורך שנעשה באופן ייחודי ע"י הרב מרמורשטיין ז"ל, אשר דבק בהתלהבות קודש של מצוות עניית אמן.

 

כך נהגה הרעיון הייחודי לפנות אל תלמודי התורה ואחרי כן גם בית יעקב, במסגרת ארגון "בני אמונים" שהקים, כאשר המשמעות היא, כי תלמידי תשב"ר שיתחנכו מקטנות למצווה נשגבה זו, ימשיכו ויתמידו בה כל ימיהם.

 

המבצע פועל כך:

אין דבר כזה שילד אומר את "הברכות" לעצמו בשקט. הנהלת התלמוד תורה מנהיגה שהתלמידים יאמרו את ברכות השחר ב'זוגות'- ועל ברכת כל אחד, יענה חברו אמן וחוזר חלילה. כך הם אומרים את הברכה בקול, ברור, וכמובן עונים אמן איש על ברכת רעהו.

התוכנית מגובה בהרבה פעילות פדגוגית, עם כרזות מתנוססות, מאירו עיניים ומחכימות, עם חומרי למידה תורניים, אודות חשיבות אמירת אמן.

ומשתתפים בה