אשת חיל מי ימצא

עוצמתה של האם היהודיה מבצבצת ועולה לאורך כל סיפור חייהם ומעשיהם של אבותינו, ומכאן ולעד תוכתר האישה והאם, כעיקרו ויסודו של הבית, אשת החיל בישראל.

 

וַתִּגַּשְׁןָ הַשְּׁפָחוֹת הֵנָּה וְיַלְדֵיהֶן וַתִּשְׁתַּחֲוֶיןָ: וַתִּגַּשׁ גַּם לֵאָה וִילָדֶיהָ וַיִּשְׁתַּחֲווּ וְאַחַר נִגַּשׁ יוֹסֵף וְרָחֵל וַיִּשְׁתַּחֲווּ; (ל"ג ו')

האם היהודיה, היא זו אשר אמורה לגדל ולחנך דורות נוספים של יהודים, היא אשר תחנך את גדולי האומה, תחת ידה יגדלו יצמחו ויפרחו מנהיגי ישראל, גאוני ישראל, עם קדוש.

 

"אשת חיל" אם הבית היהודי, היא העיקר והציר עליו סובבים יסודות הבית היהודי – וממילא כל הנבנה גם לגובהי גבהים, מושתת ומיוסד עליה.

 

זה הוא סיכום הביניים של כל מה שנתגלה ומסופר לנו בבניית משפחות אבותינו הקדושים. עוצמתה של האם היהודיה מבצבצת ועולה לאורך כל סיפור חייהם ומעשיהם של אבותינו, ומכאן ולעד תוכתר האישה והאם, כעיקרו ויסודו של הבית, אשת החיל בישראל.

 

חז"ל גילונו כי בינה יתירה ניתנה בנשים, קשה לדעת אם חז"ל כיוונו לבינה במובן של הבנת המצבים המשפחתיים העדינים המיוחדים והסבוכים – שכולנו מכירים היטב, או שמא בהבנת צרכי בני הבית ומציאת הכיוון והדרך לחינוך הילדים. ואולי הכוונה לאינטואיציה חינוכית גבוהה אשר קיבלה האישה כדי שלא להזדקק ללימודי פדגוגיה ארוכי טווח ע"מ לחנך את ילדיה. אולי גם הלוגיקה של החינוך נטבעה באישיותה של אם הבית. או ש.. ואולי אכן כך הוא, מכל הנ"ל חנן השי"ת את אשת החיל הבונה את בית ישראל, כי היא עיקרו ויסודו של הבית וחינוך הבית בידה נמסר.

 

פטורה של האישה ממצוות שהזמן גרמן – מבאר רש"ר הירש [ויקרא כ"ג מ"ג]  – אינו נובע מחשיבותן הפחותה כביכול, או מתוך שהתורה לא מצאה אותן ראויות למצוות אלו. אלא, שאין התורה חושבת שנשים זקוקות למצוות אלו ולקיומן, ומתוך מעלתן, משום שדין התורה מבוסס על העובדה  – שאצל הנשים קיימת חיבה יתרה והתלהבות קודש לתפקידן בעבודת הבורא, יותר מאשר אצל הגברים. הגברים, שניסיונות שונים מסכנים את נאמנותם לתורה, זקוקים מדי פעם לתזכורות מדרבנות ומזהירות בצורת מצוות שהזמן גרמן, לא כן הנשים שצורת חייהן כוללת פחות ניסיונות וסיכונים [רעיון דומה כותב גם מהר"ל שמות י"ט ג'].

 

האם היהודיה, היא זו אשר אמורה לגדל ולחנך דורות נוספים של יהודים, היא אשר תחנך את גדולי האומה, תחת ידה יגדלו יצמחו ויפרחו מנהיגי ישראל, גאוני ישראל, עם קדוש. באגדות חז"ל אנו קוראים על תנאים ואמוראים רבים אשר שחו אודות חובתם הגדולה ל"אימא",

 

כן הוא גם לאורך כל הדורות וההיסטוריה היהודית – בה נשזרו מעשי גבורה הרואים ומופלאים של נשות ואימהות ישראל, למען העתיד הרוחני של ילדיהם ובני ביתם.

 

במגוון פעולות והדרכות, עצות והכוונה, ידעה תמיד האם בישראל לנווט בין הגלים הסוערים, בכל תקופה, בכל זמן, בכל מצב ששרר בבית פנימה ובחוץ – לשלוח את בנה ללמוד תורה, לגדלו ולחנכו במסירות נפש והתמסרות אנושית שאין לה מקבילים.

 

הן היתה זו שרה אשר ראתה וחלה מפני ההשפעה השלילית של ישמעאל על בנה יצחק – האמור להיות ממשיך דרך אביו. הן אברהם הוא זה אשר מזהיר את עבדו אליעזר אודות האישה אשר אמור הוא לחפש לבנו יצחק, כי ידע אברהם מה כוחה של אישה ומה משקלה באיזון הכוחות הביתי לאורך ימים ושנים. הן היתה זו רבקה אשר ראתה, כי יעקב, הוא בנה אשר צריך לקבל את הברכות, היא גם זו שידעה היאך וכיצד עליה לסדר שיעקב הוא זה שיקבל את הברכות. גם ראתה רבקה, שאישה ליעקב אינה בנמצא במחוזות אלו ויש עליו לילך אל משפחתה ולקחת לו אישה משם.

 

רחל…,

 

הגבורה שאין ביכולת אנוש לשאתה בהגיונו, הויתור למען שלימות המידות, הנכונות לשאת שנות המתנה ארוכות נוספות ובלבד – לזכות להיות אם שבטי י-ה, לזכות להינשא ליעקב. האם יוכל אי מי לשאת את עוצמתו של מעשה אציל רחום ונשגב זה? לאחר שבע שנות תקווה וייחול לצדיק הקדוש, ליעקב איש תם, לוותר על הכל – על סף האושר ממש, ולמסור את הסימנים לאחותה לאה. עוצמתה של האם היהודיה שוב עומדת ומצטיירת אל מול עינינו ובמלא עוזה ותפארתה.

 

והנה, לעת המפגש עם עשיו הרשע, הגיס והדוד הרשע שממנו יש להישמר ולהיזהר, יש להישמר מהשפעתו הרעה ויש להיזהר מחינוך קלוקל לילדים – אשר עלולים להבין כי הצדיק אמור להיות מושפל ועבד לרשע, המייצג כביכול את האדון. וכאן ניצבת לנגד עינינו דמותה של לאה העומדת על המשמר:

 

"מתגלים כאן קוים עדינים ומעניינים, מתגלה בייחוד ההכרה העצמית הגאה והעדינה האופיינית לאישה היהודית, שקומתה זקופה גם בשעת סכנה, בשעה שהמין הנקרא חזק מאבד את עשתונותיו. לאחרונה, כמה שמעו הנשים והילדים על הדוד הרע, כמה החדירו לליבם לקדם את פניו בהכנעה יתירה. אכן, השפחות הנה וילדיהן ניגשו וישתחוו, דבר זה מודגש מאוד במילה "הנה", שבלא זה היא מיותרת בתכלית, משום כך ותשתחווינה כולל בעיקר את הנשים,

 

הן מכל עברן הורגלו להשתחוות תמיד גם למי שאין אימתו יתירה. אחר, ניגשה לאה, האישה העדינה, הגאה, ויודעת את ערכה – אם הבנים ועיקר הבית, אך לאה לא תשתחווה לעשיו, בניה עשו זאת במקומה וישתחוו". [רש"ר הירש]

 

וזו אפוא תהיה התשובה הניצחת לזועקי הפמיניזם, שמהותו קלקול ושינוי התצורה התורתית – מלכותית של אשת החיל היהודית.

 

כי אדרבה, הפמיניזם היהודי זועק על אוטוריטה ללא מיצרים לאישה בתוך ביתה ובחיק משפחתה, בהשפעה יומיומית בלתי מתפשרת של ניהול הבית וענייניו, בהיבטים חינוכיים והתנהלות הדברים פנימה.

ואילו הם, אשר קלקלו את הפסיכולוגיה הנשית הנגזרת מצו אלוקי, השליכוה גם מהמבצר הבלתי מעורער שבוודאי היה שלה, אל הרחוב ואל האשפתות כדי להשתוות כביכול, ולמעשה, כדי להתבזות.

   

בתיה בת פרעה המושה את מושיען של ישראל מן המים, יוכבד ומרים המיילדות העבריות, האלמנה שכלכלה את אליהו, השונמית מכניסת האורחים של אלישע, רות המואביה בעלת התשובה – אם מלכות דוד, חנה אם שמואל, אמו של שמשון, יעל אשת חבר הקיני, אשת עובדיה,   רחל של רבי עקיבא,  אימו של רבי יהושע, אלו ועוד רבות הן, נשות החיל המפארות את ההיסטוריה היהודית, באבירות מעשיהן, בעוצמת כוחן וגודל רוחן.

 

האין זה הפמיניזם היהודי במיטבו, אשר מציג נכונה את תפקידה המוגדר והברור של האישה בישראל ותוחמו בטריטוריה מבוצרת, ובטריטוריה זו יתקיים "שלטון" שאפילו חוקי השוויון לגבי הגבר אינם חלים בו והוא מופלה בה לרעה.   

 

השבח והתהילה לנשות החיל שאותו ביטא החכם מכל אדם : "אשת חיל מי ימצא … רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה… אישה יראת ה' היא תתהלל".