חפץ חיים

 

רבי ישראל מאיר הכהן כגן, המכונה על שם ספרו 'החפץ חיים', היה מנהיגה של היהדות החרדית באירופה בדור שקדם לשואה.