לשון הסכמה חלק א'

בני ויאיר גרים בשכנות, והם ידידים טובים. ליאיר חנות מכולת גדולה. יום אחד ניגש יאיר אל בני, ובפיו שאלה: "מפעם לפעם אני צריך להעביר סחורה לחנותי, וכבר זמן רב אני מחפש רכב מתאים. חיפשתי הרבה בשוק, והדגם היחיד שמצאתי מתאים לצרכי הוא הדגם של הרכב שלך. אך לצערי, דגם זה אזל מהחנויות. האם תסכים למכורקרא עוד...

בני ויאיר גרים בשכנות, והם ידידים טובים. ליאיר חנות מכולת גדולה.

יום אחד ניגש יאיר אל בני, ובפיו שאלה: "מפעם לפעם אני צריך להעביר סחורה לחנותי, וכבר זמן רב אני מחפש רכב מתאים. חיפשתי הרבה בשוק, והדגם היחיד שמצאתי מתאים לצרכי הוא הדגם של הרכב שלך. אך לצערי, דגם זה אזל מהחנויות. האם תסכים למכור לי את רכבך?"

 

"לא, אחי" אמר בני. "אינני יכול למכור אותו כרגע".

 

עברו ימים רבים, ויאיר חיכה לשעת כושר כדי לדבר שוב עם בני.

 

יום אחד דפק בני בדלתו של יאיר, וביקש ממנו מקדחה בהשאלה. יאיר קפץ על ההזדמנות ושאל את בני: "אם אתן לך את המקדחה, תמכור לי את הרכב"?

 

"תתן כבר את המקדחה"! ענה בני.

 

מה דעתכם, האם בני הסכים למכירה?

ההוא גברא- אותו אדםדהוה קא שדי- שהיה משליך תמרי מדקלא- תמרים מדקל.כלומר: היה אדם שהיה קוטף תמרים מהדקל ומשליכם לארץ, בכדי לאוספם אחרי כן.

 

אתאי ההיא איתתא- הגיעה אותה אשה [אשה אחת], אמרה לו: שדי לי תרתי- זרוק לי שְׁנַיִם, שני תמרים. אמר לה האיש:אי שדינא ליך – אם אזרוק לך כפי שביקשת, מיקדשת לי- האם תתקדשי לי לאשה ותינשאי לי?

 

אמרה ליה-לו: שדי מישדא- זרוק תזרוק.

 

אמר רב זביד: כל דיבור כזה, של 'שדי מישדא'- שהאדם חוזר על דבריו וכופל אותם,  לאו כלום הוא- איננו מתפרש כהסכמה. ומדוע? כיון שכשאדם כופל את דרישתו הראשונה וחוזר עליה בהדגשה, הדבר מצביע על כך שהוא 'נצמד' למה שאמר בתחילה, ואיננו מסכים לתנאים החדשים שנוספו למשא ומתן.

ראינו, שכאשר האדם כופל את דבריו וחוזר על דרישתו הקודמת בהדגשה, הרי זה מראה שהוא 'נצמד' לדבריו הראשונים ואיננו מסכים לתנאים החדשים שנוספו למשא ומתן.

 

אם כן ברור, שכאשר אמר בני "תתן כבר את המקדחה", עדיין לא הסכים למכור את הרכב ליאיר, אלא בסך הכל חזר בתוקף על בקשתו הראשונה לקבל את המקדחה.

 

אך מה יהיה אם היה בני אומר בסתמיות "תתן", ללא הדגשה? על זאת בקטע הבא.  

 

 

 

 • ההוא- אותו
 • גברא- אדם
 • דהוה- שהיה
 • קא שדי- משליך
 • תמרי- תמרים
 • מדיקלא- מהדקל
 • אתאי- באה
 • ההיא- אותה
 • איתתא- אשה
 • שדי- משליך, תשליך
 • תרתי- שניים
 • אי- אם
 • שדינא- משליך אני
 • ליך- לך
 • מיקדשת- מתקדשת את
 • ליה- לו
 • מישדא- השלכה
 • לאו- לא