פועלים שבאו לחינם

ארז, קבלן שיפוצים מפורסם, עמוס בהזמנות לעבודה. בהיותו אדם אמין ואחראי, הוא קובע מראש ימים לכל עבודה שהוא לוקח על עצמו. לוח הזמנים של ארז צפוף מאד, וכדי לזכות בעבודה האיכותית שלו יש להזמין אצלו תור, חודש מראש. יואל, שעמד להרחיב את דירתו במסגרת הרחבה כללית של הבנין, בירר בשוק הקבלנים על קבלן איכותי, שיוכלקרא עוד...

ארז, קבלן שיפוצים מפורסם, עמוס בהזמנות לעבודה. בהיותו אדם אמין ואחראי, הוא קובע מראש ימים לכל עבודה שהוא לוקח על עצמו. לוח הזמנים של ארז צפוף מאד, וכדי לזכות בעבודה האיכותית שלו יש להזמין אצלו תור, חודש מראש.

יואל, שעמד להרחיב את דירתו במסגרת הרחבה כללית של הבנין, בירר בשוק הקבלנים על קבלן איכותי, שיוכל לשפץ לו את פנים הדירה לאחר ההרחבה. כל מי שיואל שאל- המליץ על ארז. יואל התקשר לארז וביקש ממנו לבוא לשפץ את הדירה בעוד כחודש, שאז להערכתו תסתיים ההרחבה. ארז המסודר רשם את התאריך ביומנו.

לאחר חודש בדיוק, הגיע ארז לביתו של יואל, עם הפועלים וכלי העבודה. כשראה אותם יואל, תפס את ראשו בידיו: "לא הודעתי לך?! ההרחבה נדחתה, וכעת אינני יכול עדיין לשפץ".

ארז כבר לא יוכל להתחיל בקלות עבודה נוספת באותו יום. יואל חשב שהוא צריך לפצות את ארז על יום העבודה האבוד, אך לא ידע בכמה.

מה דעתכם? האם יואל צריך לפצות את ארז בשכר מלא? והלא בסופו של דבר הוא לא עבד… ואולי איננו צריך לפצות אותו כלל?

 

 

 

 

השוכר את האומנין– אדם שהזמין בעלי מקצוע לעשות אצלו עבודה, והטעו את בעל הבית- בעלי המקצוע לא הגיעו לעבוד אצל מזמין העבודה, או בעל הבית הטעה אותן- מזמין העבודה ביטל את ההזמנה, אין להם זה על זה אלא תרעומת- כעס, כלומר; יכולים הם לכעוס זה על זה, אבל אין להם זכות לפיצוי כספי.

 

במה דברים אמורים- כשלא הלכו לעבודה, אלא עוד בטרם יצאו לעבודה, הודיע להם בעל הבית שההזמנה מבוטלת. אבל הלכו חמרים- בעלי החמורים שהיו אמורים להוביל את התבואה על גבי חמוריהם הגיעו למקום העבודה, ולא מצאו תבואה- ומתוך כך הפסידו עבודות אחרות שהיו אמורים לקבל, או הלכו פועלין- שהיו אמורים לעבוד בשדה, ומצאו שדה כשהיא לחה- ואינה ראויה לעבודה, נותן להן שכרן משלם- בעל הבית חייב לשלם להם את שכרם בשלמותו, מפני שההליכה למקום העבודה היא כמו תחילת העבודה.

 

מוסיפה הגמרא: אבל אינו דומה– יש הבדל ברמת קושי העבודה בין הבא טעון- הובלת חמורים טעונים לבא ריקן- הובלת חמורים ריקים (לא טעונים), ובין פועל עושה מלאכה, לבין פועל יושב ובטל. שאף שפועלים אלו הפסידו יום עבודה, הרי מצד שני הרויחו בכך שלא עבדו קשה באותו יום אלא ישבו ולא עשו דבר. ולכן רשאי בעל הבית לשלם להם תשלום של עבודה קלה ולא מאומצת.  

 

 

אם כן, בטרם היה ארז הקבלן מגיע לביתו של יואל, לא היה יואל צריך לשלם לו מאומה. אבל כיון שכבר הגיע ארז למקום העבודה, נחשב הדבר כאילו התחיל בעבודתו, וחייב יואל לשלם לארז את כל התשלום שהוסכם ביניהם.

אמנם, כיון שבפועל ארז נח באותו יום ולא עבד, אין יואל חייב לשלם את מלוא התשלום, אלא רק תשלום על עבודה קלה שאינה דורשת מאמץ.

 

 

  • תרעומת- כעס
  • חמרין- בעלי חמורים
  • שכרן- השכר שלהם
  • משלם- מושלם
  • ריקן- ריק