כל האופי והאישיות מתעצבים שם

חבר עיריית ירושלים וראש עיריית ביתר בעבר, הרב יצחק פינדרוס, בראיון מיוחד לאתר ׳אחינו׳ במסגרת פרויקט ׳הישיבה שלי׳.

"כל מה שיש לי היום, מושפע מתקופת לימודי בישיבה. כל מעשה שאני עושה היום, עוצב בשנות לימודי בישיבה", מספר לאתר 'אחינו', הרב פינדרוס.

 

"אצלנו בישיבה", הוא אומר בנוסטלגיה "כל הלימוד היה על מנת לעשות. כך שכיום, כאשר אני בלב העשייה, הלימוד בישיבה הולך איתי לכל מקום. העשייה שלי יונקת את כל כולה מהלימוד בישיבה".

 

"בישיבה לומדים איך להתנהג בחיים, מה לעשות וכיצד לנהוג וכל האופי ואישיות מתעצבים שם".

 

"כל מהות החיים נלמדת בישיבה, את הכול ניתן ללמוד בתורה. כל פעולה שמבצעים בחיים ניתן ללמוד כיצד לעשות אותה באופן הטוב ביותר, באמצעות לימוד התורה. בכל יום אני משתדל להתבונן היטב בפעילותי ולבדוק האם היא מונעת מהלימוד שלמדתי בישיבה. כאשר אני מגלה שאכן הלימוד הוא המניע שלי, זה הופך אותי למסופק ולמאושר".

 

"זכור לי שכאשר הייתי בן עשר, התארחו אצלנו בסעודת שבת חמישה בוגרי אוניברסיטאות מארצות הברית. במהלך הסעודה, אבי  שאל אותם, כאנשים משכילים בוגרי אוניברסיטאות, מה היחס בין אלכסון לקו ישר. האורחים, האדימו ונבוכו כאשר הם לא ידעו את התשובה. אבי הסתכל עלי ושאל אותי את השאלה ומיד עניתי לו שהתשובה היא שני חמישיות, כפי שלמדתי באותו הזמן במסכת כלאיים. זוהי דוגמא לכך שבתורה יש את הכול וצריך רק ללמוד אותה ולנהוג על פיה".