אהבה ללא מיצרים

אהבה בין בני אדם, בעיקר אהבה בין איש לאשתו, נחלקת לשני סוגים: אהבה פיזית שמקורה ברגש, ואהבה נעלה מזו, שמקורה בשותפות רוחנית. מטרת האהבה הרגשית היא סיפוק משאלות במישור הגשמי, ולעומתה, אהבה רוחנית – תכליתה לבנות בניין רוחני בכוחות משותפים. אם האהבה היא רגשית בלבד, היא בת חלוף,

 

 כי היא נתונה להשפעתם של מצבי רוח משתנים. לעומת זאת, כאשר האהבה היא רוחנית, מצטרפת אליה האהבה הרגשית, מסייעת לה ומשלימה אותה. הרגש משתף את מערכות הגוף, ועל ידי כך מקיפה האהבה את כל חלקי האדם.

 

יעקב פגש את רחל, בתו של לבן, יפת התואר ויפת המראה. הוא אהב אותה והבטיח לאביה לעבוד שבע שנים כרועה צאן כדי לזכות בה. בסופו של דבר רימה אותו לבן, ולמחרת ליל הנישואין התברר לו, שהכניסוהו לחופה עם אחותה, לאה.

המעיין בפרשה זו, מתקשה להבין את התנהגותו של יעקב:

 

· לבן שואל את יעקב: "הגידה לי מה משכורתך" (בראשית כ"ט, ט"ו), ויעקב עונה לו: "אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה" (בראשית כ"ט, י"ח). ללא היסוס וללא מיקוח הסכים יעקב להמתין שבע שנים. הלזאת תקרא אהבה?

 

· כאשר התורה מתארת את גודל אהבתו של יעקב לרחל, היא כותבת: "ויהיו בעיניו (תקופה זו של שבע שנים) כימים אחדים באהבתו אותה" (בראשית כ"ט, כ'). הדברים אינם מובנים. דרכו של אדם המתאווה למילוי משאלות לבו, שכל יום נדמה בעיניו כנצח.

 

יעקב ידע שרחל נועדה מן השמים להיות בת זוגו לבניית הבניין הנצחי של עם ישראל. היא המתאימה להיות השותפה האידיאלית שתעניק את הבסיס לשלמות הרוחנית והמוסרית אליה שאף להגיע בכל מאודו. טיב האהבה שאהב יעקב את רחל היה יחס של אהבה נפשית ורוחנית, שהאהבה הרגשית מתלווה אליה, אך אינה שולטת עליה ואינה מכתיבה את הקצב שלה.

 

כדי שיניבו הנישואין עם רחל את הפירות המיוחלים, היה על יעקב להתכונן כראוי, למלא את אוצרותיו הרוחניים ולטהר את מידותיו. למילוי מטרות אלו היו דרושות לו שבע שנים. שבע שנים של התקדמות רוחנית, של עבודה עצמית שנעשתה בעזרת ההתבודדות שהתאפשרה לו בשל עבודתו כרועה צאן.

 

"ויהיו בעיניו כימים אחדים" – שבע שנים אלו נראו לו כזמן מועט יחסית לעבודה הרוחנית הכבירה שציפתה לו בזמן זה. אולם בתום הזמן יכול היה יעקב לומר: "הבה את אשתי כי מלאו ימי" (בראשית כ"ט, כ"א). לא ימים סתמיים עברו עליו,

 

אלא ימים מלאים וגדושים, ימים של עלייה מתמדת, ימים של עבודה לעיצוב קומתו הרוחנית. רק עתה, לאחר שמלאו הימים הללו, היה יעקב מוכן למלא את התפקיד הגדול שציפה לו: השלמת בניינו של עם ישראל.

 

[ערכים]