בית דין

מוסד שיפוטי בישראל.    בעם ישראל היו קיימים שלושה סוגים של בית דין   בית דין של 3 דיינים, שסמכותם היתה לפסוק בדיני ממונות וקנסות.   בית דין של 23 דיינים, שדנו גם דיני נפשות.   בית הדין הגדול – הסנהדרין, שמנתה 71 איש, והיווה את הסמכות השיפוטית העליונה בעם ישראל. מקום מושבה של הסנהדריןקרא עוד...

מוסד שיפוטי בישראל. 

 

בעם ישראל היו קיימים שלושה סוגים של בית דין

 

בית דין של 3 דיינים, שסמכותם היתה לפסוק בדיני ממונות וקנסות.

 

בית דין של 23 דיינים, שדנו גם דיני נפשות.

 

בית הדין הגדול – הסנהדרין, שמנתה 71 איש, והיווה את הסמכות השיפוטית העליונה בעם ישראל. מקום מושבה של הסנהדרין היה בבית המקדש.

 

לבית הדין יכול להצטרף רק דיין שנתמנה לכך. מינוי זה נקרא "סמיכה".

 

כיום, בוטלה הסנהדרין ואין דנים דיני נפשות ומלקות. בתי הדין היום דנים בדיני ממונות וגיטין וקידושין.