בין הערביים

פרק הזמן שמחצות היום שאז השמש מתחילה לנטות כלפי מערב, עד סוף היום.

פרק הזמן שמחצות היום שאז השמש מתחילה לנטות כלפי מערב, עד סוף היום.