פרויקט מיוחד של ארגון 'אחינו'

מוקד מידע מרוכז לכל מוקדי שיעורי התורה והמדרשיות ברחבי הארץ

ארגון אחינו יוצא בימים אלו בפרויקט מיוחד, שעיקרו ריכוז מידע על כל מקומות הלימוד, שיעורי התורה והמדרשיות, המקיימות פעילות מכל סוג שהוא לנערים צעירים מתחזקים בכל רחבי הארץ.

 

בשנים האחרונות, בבחינת 'אכשר דרא', מתקיימים ברחבי הארץ מאות שיעורי תורה, מוקדי לימוד ומדרשיות לצעירים מתחזקים, בהם מתקיימת פעילות רוחנית עניפה בשעות אחר הצהריים והערב. את מוקדי הלימוד מפעילים ארוגני הקירוב השונים העושים עבודת קודש ומקרבים לב בנים לאביהם שבשמיים, כמו גם יוזמות מקומיות של רבני שכונות וגבאי בתי כנסת המקיימים שיעורים ופעילויות לצעירים מתחזקים.

 

פעילי 'אחינו' נתקלים מדי יום ביומו בצעירים רבים ברחבי הארץ אשר משתוקקים להשתלב בשיעורי תורה ובמקרים רבים אינם יודעים על קיומם של שיעורים אלו בקרבת מגוריהם או בסביבה הקרובה להם.

 

לאור הצורך הגדול והצימאון השורר בקרב הצעירים המתחזקים, החליטה הנהלת 'אחינו' על פרוייקט יוזמתי מיוחד שירכז מידע מפורט על כל מוקדי לימוד ושיעורי התורה המתקיימים ברחבי הארץ, הן אלו הפועלים על ידי ארגוני הקירוב והן אלו הפועלים ביוזמה מקומית של מזכי הרבים, רבני שכונות וגבאי בתי כנסת מסורים אשר עושים עבודת קודש בעניין זה.

 

המוקד המיוחד יאפשר בראש ובראשונה לפעילים העוסקים בקירוב רחוקים להתעדכן על מקומות לימוד ברחבי הארץ על מנת להפנות אליהם צעירים מתחזקים. כמו כן יאפשר מוקד המידע לצעירים מתחזקים לקבל מידע אודות מקומות לימוד, כולל מידע מפורט על השעות בהן מתקיימת הפעילות והלימוד, וגם אופי השיעור הנמסר במקום ומידת ההתאמה שלו למבקשים.

 

'אחינו' פונה לכל מי שמידע מסוג זה נמצא בידו ומעוניין לזכות את הרבים, לפנות למשרדי הארגון על מנת ליידע את המוקד ולשבצו במערכת המידע. מספר הטלפון של מוקד אחינו הוא 02-5609025