התפילה

על האדם לפנות למי שהכול שלו, לבורא המשגיח בהשגחה פרטית תמידית על עולמו, ולבקש ממנו שימלא את משאלות לבו לטובה.

כבר חלפו קרוב לעשרים שנה מאז נישואי יצחק לרבקה, ועדיין הם לא זכו להיפקד. באותה שעה הוא נשא תפילה מעומק לבו, שנאמר: "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו, כי עקרה היא" (בראשית כ"ה, כ"א). ואכן, תפילתו התקבלה במרום: "ויעתר לו ה', ותהר רבקה אשתו".

 

הגישה הרווחת אצל יהודים מאמינים היא שהתפילה הינה מכשיר יעיל, אפילו היעיל ביותר, להשגת מבוקשו של אדם. כל בקשה בכל תחום: בריאות, שפע כלכלי, ניצחון בקרב או הצלחה בתחומי החיים השונים, לעולם אינם בהישג ידו של האדם עצמו. השתדלותו של בשר ודם והמאמצים שהוא משקיע כדי להשיג את יעדו לא יועילו לו, אלמלא יסייעו לו מן השמים.

 

לא אחת עינינו רואות כי: "לא לחכמים לחם, ולא לקלים המרוץ" (קהלת ט', י"א). על האדם לפנות למי שהכול שלו,

 

לבורא המשגיח בהשגחה פרטית תמידית על עולמו, ולבקש ממנו שימלא את משאלות לבו לטובה.

 

אין זאת אומרת, חלילה, שהבורא אינו מכיר בעצמו את מחסורי בני האדם, הן הכול גלוי וידוע לפניו. אלא שכך טבע הבורא את ההנהגה בעולמו, שהשפע ירד ממרום רק לאחר התפילה,

 

שנאמר: "קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת" (תהילים קמ"ה, י"ח). הדרך להתקרב למקור השפע וההטבה עובר בין דפי סידור התפילה וספר התהלים. שם, בינות למילים הרוויות בדמעות הדורות, טמון מפתח ההצלה והישועה, ההצלחה והפדות.

 

ומה יעשה אדם שהתפלל ולא נענה? לא יתייאש אלא ימשיך להתפלל. אף יצחק אבינו לא הסתפק בתפילה אחת, אלא הרבה והפציר בתפילה. גם על חנה, אם שמואל הנביא, נאמר: "והיה כי הרבתה להתפלל לפני ה'" (שמואל-א' א', י"ב), רק לאחר מכן היא נענתה.

 

התפיסה הרואה בתפילה אמצעי ומכשיר בלבד להשגת רווחה, שפע והצלחה, אינה אלא קומת הקרקע בבנין הרם והנישא של התפילה.

 

אם סברנו כי התפילה היא האמצעי להינצל מן הצרה, עלינו להפנים בלבנו כי הצרה היא האמצעי להגיע אל התפילה. התפילה היא איפוא המטרה הסופית!

 

מיליוני ברואים יש לו לקב"ה בעולמו, שונה מכולם הוא האדם. בעוד כל היצורים חיים את חייהם ומוצאים את מחייתם בנקל, כל ימי האדם רצופים כעס ומכאובים, כפי שנאמר: "בנפשו יביא לחמו" – עד שובו לעפרו הוא לא ישקוט מלחפש מזון לנפשו.

 

לנוכח דברים אלו נשאלת שאלה יסודית: הן הקב"ה ברא את האדם כדי להיטיב עמו, ולמרות זאת, לשווא נחפש אדם שמאומה לא חסר לו. בכל שלב בחייו צצות לפני האדם בעיות מבעיות שונות. לעתים הוא סבור שעם חלוף התקופה תחלופנה גם הבעיות,

 

אך הנה מגיעה תקופה חדשה, ועמה בעיותיה: בעיות ילדות ובעיות בחרות, בעיות של עול בית ופרנסה, ועל כולנה בעיות זקנה ושיבה. והאדם עומד נבוך: מדוע עשה לנו אלוקים את כל זאת?

 

התשובה לכך נעוצה בעובדה שבאדם מצויה נשמת רוח חיים שנופחה מפי עליון. נשמה זו זקוקה לקרבת הבורא, וקרבה זו מושגת על ידי תפילה. ומאחר שקיים חשש שהאדם ישכח צורך זה של נשמתו ולא יתפלל כיאות,

 

לכן יצר אותו הבורא עם חסר מתמיד. באופן זה יזכור האדם לשאת את עיניו למרומים ולפנות לעזרת הבורא באמצעות התפילה.

 

רעיון זה מציב את התפילה במרכז החיים. חיינו סובבים סביב הצורך בתפילה וקיומה בפועל במסגרת צרכינו ובעיותינו. גם השפע מוענק לנו בהתאם לתפילותינו. נמצא אם כן, שהמפתח הגדול להשבחת החיים הוא תפילת הלב.

 

[ערכים]