לישר קו עם האמת

כולנו, בשלב זה או אחר בחיינו, מוצאים את עצמנו נצמדים לעמדה ישנה כלשהי, אפילו שאנחנו כבר יודעים שהיא לא נכונה. השקענו בה כל כך הרבה, שכואב לנו להודות שטעינו.

בפרשת תולדות, יצחק רוצה להעניק את ברכת האב המיוחדת לבנו עשו. אבל רבקה יודעת ברוח הקודש, שעשו אינו זכאי למעמד הזה. היא מעודדת את אחיו התאום, יעקב, להתחזות לעשו ולקבל את הברכה במקומו.

לאחר מעשה, כשיצחק מגלה את החילוף שנעשה – ושהוא בירך למעשה את יעקב – הוא מתחלחל. יצחק מזועזע יותר מכפי שהזדעזע לפני שנים רבות במעמד העקידה, כאשר נקשר אל המזבח, כפי שנראה אז, כדי להישחט.

ר' חיים שמואלביץ מסביר מדוע נרעש יצחק כל כך: הוא מבין עכשיו, שבמשך כל השנים הללו הוא לא העריך נכונה את עשו, כשחשב שהוא ראוי להנהיג את עם ישראל. כל תקוותיו וחלומותיו לגבי עשו התנפצו. זה היה ההלם שספג יצחק – הצורך ליישר קו עם המציאות החדשה – עם האמת כפי שהתגלתה.

בואו ננסה לקלוט את ההלם הזה. תארו לעצמכם שאתם חיים בברית המועצות באמצע המאה ה-20, ואתם חברים במפלגה הקומוניסטית. אתם קוראים ספרים העוסקים באידיאולוגיה המרכסיסטית, ומאמינים לתעמולה המבשרת שהקומוניזם יביא לשחרור האנושות. אבל אז, מתגלה שהניסיון הקומוניסטי נכשל, והאימפריה הסובייטית קורסת מול השטף הקפיטליסטי. אתם המומים.

ועכשיו, האם תודו בחפץ לב שטעיתם במשך כל אותן שנים?

כולנו, בשלב זה או אחר בחיינו, מוצאים את עצמנו נצמדים לעמדה ישנה כלשהי, אפילו שאנחנו כבר יודעים שהיא לא נכונה. השקענו בה כל כך הרבה, שכואב לנו להודות שטעינו.

עלינו להבין, שהרבה יותר כואב לעבור את כל החיים מתוך חזרה על אותה טעות.

בפרשה הזאת, יצחק מבין בבהירות שהיה זה רצון האלוקים שיעקב יזכה בברכה. אפילו בגילו, גיל זיקנה, יצחק מסוגל לשנות קו, לצמוח, ולהתקדם הלאה עם המציאות החדשה.

 

[אש התורה]