3 שנים בישיבה בן תורה לכל החיים

הרב הפוסק של רבנות ירושלים והמועצה הדתית, הרב אליהו שלזינגר, בראיון מיוחד עבור פרויקט ׳הישיבה שלי׳ של ׳אחינו׳: ״בזכות התקופה שלמדתי בישיבה נשארתי ׳בן תורה׳ כל חיי״.

 

"עבורי תקופת הלימוד בישיבה התאפיינה בכך שהאווירה הייתה סביב השהות במחיצתם של גדולי ישראל, ראשי הישיבה. השהות במחיצתם של אנשים כה גדולים אשר הייתה ועודנה מעוררת השראה עבורי. בזכות התקופה הזו חדרה לעצמותי התחושה שיש להידבק בגדולי ישראל ולשמוע את דעתם, דבר מאז עזבתי את הישיבה עד היום, אני מקפיד לעשות", מספר ל'אחינו' רבה של שכונת גילה, הרב אליהו שלזינגר אשר כל ענייניה ההלכתיים של הרבנות והעיר ירושלים נפסקים על פיו.