3 שנים בישיבה בן תורה לכל החיים

 

"עבורי תקופת הלימוד בישיבה התאפיינה בכך שהאווירה הייתה סביב השהות במחיצתם של גדולי ישראל, ראשי הישיבה. השהות במחיצתם של אנשים כה גדולים אשר הייתה ועודנה מעוררת השראה עבורי. בזכות התקופה הזו חדרה לעצמותי התחושה שיש להידבק בגדולי ישראל ולשמוע את דעתם, דבר מאז עזבתי את הישיבה עד היום, אני מקפיד לעשות", מספר ל'אחינו' רבה של שכונת גילה, הרב אליהו שלזינגר אשר כל ענייניה ההלכתיים של הרבנות והעיר ירושלים נפסקים על פיו.