מי צעק על רבי ישראל סלנטר?

האדם ירד לעולם כדי לתקן את מידותיו. אבל איך בדיוק עושים את זה?

"לך מכאן! הסתלק מהקרון הזה!", הצעקות הנזעמות שהדהדו בקרון הרכבת העושה את דרכו לוילנה עוררו את  רבי ישראל סלנטר מהמחשבות בהם היה שקוע. הוא העיף מבט חטוף סביבו והופתע לגלות כי הוא עצמו מהווה את מושא ההתקפה. אדם צעיר עמד מולו וצעק: "סגור את החלון! אתה לא רואה שהדבר מפריע לכל יתר הנוסעים?".

 

נבוך ונכלם מיהר ר' ישראל סלנטר, ממנהיגיה המפורסמים של יהדות ליטא ומחולל תנועת המוסר, לסגור את החלון, אך הדבר לא הרגיע את הברנש גס הרוח שהמשיך להתנפל עליו בצעקות וכינויי גנאי.

 

רק בכניסה לתחנת הרכבת של וילנה, למראה ההמון הרב שהתכנס על הרציף, כדי לקבל את פני האורח הנכבד קלט הצעיר חמום המוח כי הזקן אותו העליב והתקיף במהלך הנסיעה לא היה אלא הרב סלנטר המפורסם בכבודו ובעצמו.

 

למחרת היום מיהר הצעיר לבית בו התארח הרב סלנטר והתנצל עמוקות על התנהגותו הגסה. "ימחל לי כבוד הרב, אך טרוד הייתי בדברים המעיקים עלי ועל כן נהגתי בקוצר רוח ובחוסר  סובלנות…".

 

"תנוח דעתך", השיב לו ר' ישראל בעודו לוחץ את ידו בחמימות. "תכף ומייד הבנתי כי רוחך סוערת ודנתי אותך לכף זכות, לרגע לא היה בליבי שום קפידה על מה שאירע…".

 

הצעיר פנה לעבר דלת היציאה, אלא שאז התנער רבי ישראל בבת-אחת והניח יד על כתפו. "אמור נא לי, מהו הדבר שכה הטריד אותך במהלך נסיעתך לוילנה?".

 

"אני מתכנן לעבוד כשוחט" השיב לו הלה. "לוילנה הגעתי כדי לאסוף המלצות מרבנים ידועי שם  כי ניתן לסמוך על שחיטתי".

 

בו במקום בחן הרב סלנטר את ידיעותיו של הצעיר, ומשנכח לדעת שיש לו הרבה מה לשפר קבע איתו סדר לימוד משותף פעם בשבוע עד שהלכות השחיטה היו נהירות וברורות לו לחלוטין, או אז צייד אותו בהמלצה נלהבת ופטר אותו לדרכו…

 

סיפור מופלא ומדהים זה, הממחיש עד לאיזה דרגה מסוגל להגיע אדם שמתקן את מידותיו, אינו אופייני רק  לרבי ישראל סלנטר. אחד מסימני ההיכר המובהקים של כל אחד  מגדולי ישראל האמיתיים, בדורנו ובדורות העבר, היה מידותיהם הטובות ויכולתם המופלאה  למשול ברוחם ולהתגבר על כל נטיה של כעס או מדה רעה אחרת.

 

לא בקלות תיקנו גדולי ישראל את מידותיהם. רבי ישראל סלנטר עצמו העיד כי: "קל יותר לסיים את כל הש"ס [ששה סדרי משנה הכוללים את כל התלמוד הבבלי המונה כ-2,600 דפים], מאשר לתקן מידה אחת".

 

הרגלים שלילים, תכונות מגונות, נטיות אופי בעייתיות – האדם ירד לעולם הוא כדי לתקן את כל אלו, אבל המלאכה אינה פשוטה והיא לא נעשית בנקל. הדרך היחידה שבה ניתן להצליח במשימה היא באמצעות לימוד התורה.

 

תשאלו – מה הקשר בין סוגיה של גמרה לבין התגברות על הכעס, למשל, או ביטול מידת הגאווה?

 

ובכן, התשובה פשוטה: בתורה יש אור רוחני, וכאשר האור הזה ממלא את נפשו של האדם הרי שהיא מזדככת ומתעלה.

 

בפרשת השבוע שולח אברהם את עבדו להביא אשה לבנו מהעיר חרן. שואלים המפרשים – מדוע הרחיק אברהם להביא כלה מחרן הרחוקה ולא לקח לבנו אשה מהבנות המקומיות. והרי באותה שעה היו כולם עובדי עבודה זרה ואם כן מהי העדיפות של בת חרן על פני בת כנען?

 

התשובה, כך מסבירים, היא משום שבנות חרן היו לקויות רק בדעותיהן. היו להם השקפות פסולות אך מידות טובות. הן טרם נחשפו לאמת הגדולה של אמונת אברהם. אבל שיבוש בדעות ניתן לתקן בקלות יחסית. די היה לשלוח את הכלה המיועדת לסמינר של 'ערכים' או למדרשה תורנית על מנת שתגלה את האמת ותחזור אדם חדש…

 

לעומת זאת בנות כנען היו נגועות במדות רעות. ומדות רעות הרבה יותר קשה לתקן. כאן כבר לא יעזור סמינר או סדנה, הרצאה מוקלטת או ספר מודפס. כאן צריך עבודה אישית מייגעת ומפרכת.

 

זה היה בימי אברהם, אבל בימינו הדברים השתנו מעט. היום, אם אתה מחפש מדות טובות, אתה לא צריך לקנות כרטיס טיסה לחרן. כל מה שעליך לעשות הוא להרים טלפון  ל המוקד הטלפוני של 'חיי עולם' ולקבוע את זמן הלימוד שהכי נוח לך.