החזרה על הלימוד בשבת

המהרש"ם מברזאן זצ"ל כבר בשחר ילדותו, התמיד בלימודיו מתוך יגיעה וחשק. הוא הצטיין בשני דברים: בכשרונות נדירים, וברצון עז לרכוש את התורה בכל המ"ח קנינים שלה. בתקופה שלאחר נישואיו, כשאשתו ניהלה חנות למחייתם, לפרקים היה נכנס לעזור לה. גם בעת שסייע, ניצל כל דקה פנויה ללימוד התורה. פעם סיפר, שאז הספיק לחזור על ארבעת חלקיקרא עוד...

המהרש"ם מברזאן זצ"ל כבר בשחר ילדותו, התמיד בלימודיו מתוך יגיעה וחשק. הוא הצטיין בשני דברים: בכשרונות נדירים, וברצון עז לרכוש את התורה בכל המ"ח קנינים שלה. בתקופה שלאחר נישואיו, כשאשתו ניהלה חנות למחייתם, לפרקים היה נכנס לעזור לה. גם בעת שסייע, ניצל כל דקה פנויה ללימוד התורה. פעם סיפר, שאז הספיק לחזור על ארבעת חלקי השולחן ערוך, ארבע מאות פעם! דרכו היתה לחזור על כל מה שלמד פעמים רבות – מאות פעמים בלי גוזמה, מבלי להתעייף. בעת נטילת ידים, חזר על כל הלכות נטילת ידים. בשעת האוכל, חזר על הלכות ברכות הפירות והלכות ברכת המזון, עד שתמיד רחשו שפתיו בדברי תורה, בין בחול, בין בשבת. בכל שבת ושבת חזר על מסכתות שבת ועירובין, כשהוא עורך את ה"סיום" על מסכת עירובין, במוצאי שבת בסעודת מלוה מלכה!