יועץ ראש עיריית ירושלים: "בישיבה למדתי איך להסתדר בחיים"