יועץ ראש עיריית ירושלים: "בישיבה למדתי איך להסתדר בחיים"

ראיון מיוחד עם יועץ ראש עיריית ירושלים - אברהם קרויזר: ״הלימוד בישיבה פותח עולמות״.