ברכת בורא נפשות – נוסח עדות המזרח – עם הסבר קצר ותמציתי

ברכת בורא נפשות היא ברכה אחרונה הנאמרת לאחר אכילת רוב סוגי המזון, למעט מוצרי בצק (לחם ועוגות), יין ופירות שנשתבחה בהן הארץ, שאחריהם נאמרת ברכת המזון או ברכת מעין שלוש.

ברכת בורא נפשות היא ברכה אחרונה הנאמרת לאחר אכילת רוב סוגי המזון, למעט מוצרי בצק (לחם ועוגות), יין ופירות שנשתבחה בהן הארץ, שאחריהם נאמרת ברכת המזון או ברכת מעין שלוש.

משמעות ברכת בורא נפשות :

בורא נפשות רבות – בורא את בני האדם ובעלי החיים, וחסרונן – ואת כל מה שהם חסרים, את כל צורכיהם, על כל מה שבראת – על כל הדברים שבראת בעולם, להחיות בהם – שבאמצעותם להחיות, נפש כל חי – את נפשות כל היצורים החיים, ברוך חי העולמים – ה' המחיה את כל העולמות.

 נוסח הברכה:

בָּרוּךְ אַתָּה אֲדֹנָי אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם

בּוֹרֵא נְפָשׁוֹת רַבּוֹת וְחֶסְרוֹנָן

עַל כָּל מַה שֶׁבָּרָאתָ לְהַחֲיוֹת בָּהֶם

נֶפֶשׁ כָּל חָי. בָּרוּךְ חַי הָעוֹלָמִים:

 

כדאי מאוד להתרגל לומר את ברכת 'בורא נפשות'.

כך תוכלו להרוויח מצוות וזכויות רבות בלי שום מאמץ.

אמירת הברכה תיטול מזמנכם שניות בודדות בכל פעם, ותקנה לכם זכויות אדירות לחיי הנצח בעולם הבא.

 

עם זאת, חשוב לזכור שהברכה נאמרת לפני בורא העולם, ולכן יש לומר אותה במתינות, ועם מחשבה על המילים שאנחנו מוציאים מהפה.

גם כמתרגלים לברך, צריך להיזהר שברכה לא תיאמר באופן אוטומטי ובלי מחשבה.

אנחנו צריכים לנצל כל הזדמנות שיש לנו לשבח את בורא העולם, כך אנחנו ממשיכים על עצמנו שפע גדול משמי מרומים.

כמו ילד שמודה להוריו בכל פעם שהם נותנים לו ממתק או משחק, וכך הוא מגביר אצלם את הרצון לתת לו עוד ועוד.

כך גם אנחנו נודה ונשבח את הקדוש ברוך הוא על מה שהוא כבר נתן לנו, וגם נבקש ממנו עוד ועוד.

כי בשונה מהוריו של אותו ילד שצריכים לשמור על איזון כלכלי, לקדוש ברוך הוא לא חסר בעולמו כלום.

יש לו אוצרות ענקיים, והוא מוכן לתת מהם בחינם למי שמתפלל לפניו ומשתדל לשמור את מצוותיו.

 

זכור!

הקדוש ברוך הוא מאזין לכל מילה היוצאת מהפה שלנו. הוא שומע את התפילות, ומתייחס אליהן במלוא הרצינות.

לא תמיד הוא בוחר להיענות לבקשה שלנו, כי לפעמים אנחנו לא יודעים מה באמת טוב עבורנו.

אבל הוא תמיד מקשיב ושומע, ולכן חשוב שנברך ונתפלל מתוך הרגשה שאנחנו מדברים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.