הגוי שלא הצליח להכשיל הרב באכילת בישוליו

הגוי שלא הצליח להכשיל הרב באכילת בישוליו

אז פרץ לפתע הגוי בקריאת התפעלות ואמר: ברוכים הם חכמי ישראל, שהצילו אתכם מן החטא.

אחד מגדולי מרביצי התורה שנסע לשליחות חשובה בגולה, טס במטוס לארץ ייעודו, כשלצידו במושב ישב גוי מאחת הארצות, בשל טיב הכשרות הביא עמו הרב מזון מוכן מביתו לבל יזדקק לשירותי המזון בטיסה שאינם מן המהודרות דיים, ואכן, משעברו דיילי המטוס והגישו לפני היושבים את סעודת הצהרים, הוציא אף הרב את מנתו מתיקו ופרס זאת על השולחן, לפני שהחל לסעוד את ליבו קם ממקומו ויצא להתפנות לצרכיו.
והנה, בשובו מנטילת הידיים במטוס התעורר אצלו ספק אולי קיבל הבשר שהכין ליד מקום מושבו דין של 'בשר שנתעלם מן העין', כיוון שבזמן שנעדר ויצא ליטול ידיו הייתה אפשרות בידי הגויים שבמטוס להחליף את הבשר ולהניח לו בשר אחר במקומו. והלכה מפורשת היא בשלחן ערוך יורה דעה סימן מ"ג סעיף ב', ששם הובאה מחלוקת בעניין זה.
ללא כל שהיות הכניס ראש הישיבה את הבשר לשקית והניחו חזרה בתיק כדי שבהזדמנות הראשונה שתהיה לו ישליך את הבשר לפח האשפה ולא יכנס לספק הלכה.
בספסל שלצידו ישב הנוסע הגוי אשר ראה את מעשיו של היהודי וביקש לדעת מדוע נמנע מלאכול את הבשר, הוא פנה אל ראש הישיבה ומבקש שיסביר לו את הסיבה שלא אכל את שהכין לפניו, אך ראש הישיבה התחמק בתירוצים שונים, כיון שלא רצה לומר לו שאינו יכול לאכול את הבשר בגללו…
לאחר שהגוי המשיך ללחוץ עליו שיגלה את הסיבה, הוכרח ראש הישיבה לשטוח בפניו את דברי הגמרא והפוסקים בדבר בשר שנתעלם מן העין. ואז פרץ לפתע הגוי בקריאת התפעלות ואמר: ברוכים הם חכמי ישראל, שהצילו אתכם מן החטא.
עכשיו הגיע תורו של ראש הישיבה להתעניין אצל הגוי על מה ולמה התפרץ הגוי בהתרגשות רבה כל כך, הגוי לא חסך במילים אלא הסביר דבר דבור על אופנו. "כשקמת ממקומך ויצאת ליטול ידיים, עלה באפי ריחו של הבשר המבושל שהכנת במושבך עד שתקפני בולמוס ולא יכולתי להירגע מרוב התגרות, עד כי שלחתי את ידי ונטלתי קציצה אחת מתוך השקית שלך, חששתי מאד שתבחין בגניבתי, אך מה גדולה הייתה שמחתי כשנוכחתי לראות כי במנת הטיסה שהוגשה לי על ידי הדיילים היו קציצות דומות להפליא לקציצת הבשר שהייתה לך, הנחתי אותה במהירות אצלך לבל תבחין בכך.
עכשיו בטח מבין הנך מדוע התרגשתי כל כך כשראיתי בחוכמת חכמיכם שאסרו לכם לאכול בשר שנתעלם מן העין שמא תבואו לבסוף לאכול בשר שנתבשל על ידי גויים, סיים הגוי.