הרב אשר ולדמן- המוהל הצעיר בעולם

הרב אשר ולדמן, רק בן 23 וכבר הספיק למול מאות ילדים ומבוגרים. ״מגיל 16 אני מל תחת השגחתו של אבי המשמש כמוהל. בגיל 19 זכיתי לקבל את הרישיון למול ומאז אני הספקתי למול מאות יהודים״, הוא מספר.

הרב אשר ולדמן, רק בן 23 וכבר הספיק למול מאות ילדים ומבוגרים. "מגיל 16 אני מל תחת השגחתו של אבי המשמש כמוהל. בגיל 19 זכיתי לקבל את הרישיון למול ומאז אני הספקתי למול מאות יהודים", הוא מספר.

הרב אשר ולדמן שימש שנים מספר כמוהל הצבאי הראשי וכיום היא משמש כמוהל צבאי במילואים. בתקופת שירותו כמוהל צבאי, מל אשר ולדמן חיילים רבים, יוצאי מדינות ברית המועצות לשעבר, אשר היו מעוניינים להתגייר.

"לפני זמן מה, זכיתי למול חייל יוצא מדינות ברית המועצות", מספר ר' אשר "בעת הברית זלגו דמעות מעיניו והוא פרץ בבכי. לשאלתי, הוא סיפר את הסיפור הבא:

"בברית המועצות לפני קריסת הקומוניזם היה אסור למול באיסור חמור, והעובר עליו היה מסתכן במאסר ממושך ובהגליה לסיביר. יהודי אחד ששימש כמוהל בסתר וביצע את מלאכתו במסירות נפש. תינוקות רבים הוא מל תוך שהוא מסכן את נפשו למען קיום המצווה.

יום אחד קיבל אותו יהודי זימון להגיע לבניין מסוים בתאריך מסוים. בו ברגע הוא הבין שזה סופו והוא נתפס. כאשר הוא הגיע למקום, קיבל אותו מפקד בכיר בק.ג.ב. שאמר לו "אנו מודעים לכך שאתה עורך בריתות והתארגנו כאן קבוצה של יהודים כדי שתמול את ילדינו". המפקד הכניס אותו לחדר בו היו כעשרה תינוקות ואמר לו "אילו התינוקות, מול אותם"".

מסיים החייל ואומר לי "אני בנו של אחד מהתינוקות הללו". סיפורים כאלו הינם מקרים בהם אני נתקל כל העת".

"רמת הנכונות של הורים לקיים את מצוות ברית המילה הינה מדהימה. אין לכך הסבר הגיוני מלבד הברית בין הקב"ה לאברהם אבינו ועם ישראל", מסיים הרב אשר ולדמן.