גאונותו של רבי חיים מוולוז'ין

גאונותו של רבי חיים מוולוז'ין

אחד מפריצי הסביבה, שבה גר אביו של רבי חיים מוולוז'ין, הניח לשלושת בניו צוואה מוזרה שאת הסוסים שהותיר עבורם יחלקו באופן הבא: אחד יקבל את חציים, השני יזכה בשליש ואילו האחרון יקבל תשיעית, ובתנאי שלא יחלקו סוס אחד לשניים. היו הבנים במבוכה רבה, מאחר שאביהם הותיר להם שבעה עשר סוסים, ולא ידעו כיצד לחלקם ביניהםקרא עוד...

אחד מפריצי הסביבה, שבה גר אביו של רבי חיים מוולוז'ין, הניח לשלושת בניו צוואה מוזרה שאת הסוסים שהותיר עבורם יחלקו באופן הבא:

אחד יקבל את חציים, השני יזכה בשליש ואילו האחרון יקבל תשיעית, ובתנאי שלא יחלקו סוס אחד לשניים. היו הבנים במבוכה רבה, מאחר שאביהם הותיר להם שבעה עשר סוסים, ולא ידעו כיצד לחלקם ביניהם לפי תנאיו, הם ניסו בכל דרך וישבו עם גדולי חכמיהם והעלו חרס בידיהם, הן ממספר זה לא ניתן לעולם לחלק כך.. וכי אביהם לא היה איש שחמד להם לצון…

חישבו האחים וסיכמו כי שאלה סבוכה שכזו אין לה מוצא אלא אם תוצג בפני ר' יצחק, הפרנס הוולוז'ינאי הידוע בחכמתו. בחרו להם האחים אחד מהם ושלחוהו לטכס עצה מהפרנס.

ר' חיים, לא היה אותה שעה אלא זאטוט כבן חמש שנים, אך משראה שאין פותר לשאלה הציע את עזרתו.

בלי היסוס ניגש לבן הפריץ ואמר: אם תיתן לי סוס אחד מרכושך הפרטי אפתור לכם את הבעיה, בהבטיחו לנציג האחים, והלה הסכים.

תחילה כעס עליו אביו, כי אם אכן יכול הוא לחלק את הירושה עבורם, בשל מה נזקק הוא לתשלום הסוס. אך ר' חיים הצעיר הרגיעו במהרה כי אל לו לדאוג, בין כך מתכוון הוא להשיב את הסוס, וכי כלך שימושו הוא רק להראות שבצוואה התכוון האב לרוב הסוסים ולא נקב בסך הכולל.

נטל ר' חיים את הסוס שניתן לו, צירפו לשבע עשרה הסוסים מהירושה והחל לחלק. הצי משמונה עשר, היינו תשעה, לראשון. שליש מן הסכום, כלומר שש, מסר לשני. ולאחרון תשיעית שהיא שני סוסים, סך הכול שבע עשרה, כמניין הירושה שהותיר להם האב.

את הסוס הנוסף, שהיה מיותר, השיב ברצון לבעליו – זו הייתה כוונתו של אביכם – הפטיר הילד כמנצח.