מוסקבה: מאה חמישים יום קודם החג

ההכנות לפסח במוסקבה - מתחילות כבר מעכשיו - חודש חשון...

ההכנות לפסח במוסקבה – מתחילות  כבר מעכשיו – חודש חשון… 4/11/2009

במוסקבה כבר החלו באפיית המצות למען יהודי חבר העמים, דיינים מבית הדין בראשות רבה של רוסיה הגר"ב לאזאר, הכשירו במולדביה שבחבר העמים, מפעל גדול של יין, כדי לספק את צריכת היין הכשר לפסח ליהודים המתגוררים ברחבי חבר העמים.

שלושים יום קודם החג, המובא בהלכה לקראת החגים, מקבל ברוסיה משמעות עמוקה ורבה יותר, זאת עקב ההיערכות הרבה, הכרוכה בבירוקרטיה ברוסיה ושינוע של אלפי קילומטרים של תשמישי הקדושה, מוצרי המזון הקשרים ועוד, למען יהודי רוסיה בכלל.

בעקבות ההתעוררות העצומה של יהודי רוסיה, בכל מקום שהם ביבשת הענקית, גרמה לכך, שכבר השבוע החלו במוסקבה באפיית המצות לקראת חג הפסח הבעל"ט שיחל בעוד כחמשה חודשים, כדי לספק את המצות לכל מאות הקהילות היהודיות ברחבי חבר העמים, המופעלים ע"י מאות רבנים ושלוחי חב"ד.

מאפיית המצות הענקית, הוקמה לפני שנים מספר בפרבר העיר מוסקבה, ביוזמת רבה של רוסיה הרה"ג רבי בערל לאזאר שליט"א, כאשר צוות משגיחי כשרות מיומן מטעם מערכת הכשרות המהודרת של הרבנות הראשית של רוסיה, ליווה את כל תהליך הכנת הקמח, וכעת עומד צמוד לפקח על כל האפייה והאריזה.

על המאפייה אחראי ר' שניאור הלפרין ממוסקבה, הדואג אישית לתפעול ושינוע מאות טונות המצות, שכאמור, באפייתם החלו כבר השבוע.

בד בבד, יצא צוות של שני דיינים ממוסקבה, יחד עם ראשי מערכת הכשרות מטעם הרבנות הראשית לרוסיה, בראשות הגר"ב לאזאר שליט"א, למדינת מולדביה שבחבר העמים, והכשירו מפעל גדול של יין, כדי לספק את צריכת היין הכשר לפסח לכל חבר העמים.

באיגוד הקהילות היהודיות בחבר העמים, פועלים כל העת ובמשך כל השנה כולה, לספק את כל הצרכים הרוחניים של הקהילות היהודיות הרבות בחבר העמים, כל השנה כולה, ובחגים, ביתר שאר וביתר עוז.

[לדעת]