מעמד מרגש בגליל העליון בהפרשת עשרות טונות תפוחי עץ למעשרות

בקיבוץ ברעם שבגליל העליון, התקיימה ביום רביעי ג' מר חשון, ע"י רב בני ברק – הרב לנדא שליט"א, מצוות הפרשת תרומות ומעשרות מכל יבול התפוחים של תשס"ט-תש"ע השייכים לבית האריזה, שהוא מהגדולים בארץ. המעמד הגדול המביא להתרוממות הנפש, מתקיים בברעם מזה כמה שנים בהסכמת ובשליחות מנהלי בית האריזה, שעל אף ריחוקם משמירת תו"מ, מצייתים לכלקרא עוד...

בקיבוץ ברעם שבגליל העליון, התקיימה ביום רביעי ג' מר חשון, ע"י רב בני ברק – הרב לנדא שליט"א, מצוות הפרשת תרומות ומעשרות מכל יבול התפוחים של תשס"ט-תש"ע השייכים לבית האריזה, שהוא מהגדולים בארץ.

המעמד הגדול המביא להתרוממות הנפש, מתקיים בברעם מזה כמה שנים בהסכמת ובשליחות מנהלי בית האריזה, שעל אף ריחוקם משמירת תו"מ, מצייתים לכל דרישות הכשרות המחמירות ביותר ללא שום היתרים והמצאות מפוקפקות.

מדובר ביבול של אלפי טונות תפוחים שהופרשו מהם תרו"מ כדין. כמובן, שלכל אורך העונה הושקעו מאמצים רבים בבדיקת המטעים וביעור כל פרי הערלה מהעצים, דבר המצריך עבודה רבה במעבר על פני שטחים בני מאות דונמים, עץ-עץ, הורדת פרי, פיקוח ומעקב.

עצם הנהגת הפיקוח ושיתוף הפעולה מצד הקיבוץ, הינו הישג בעל משמעות רבה, שכן בדרך זו נמנע שיווק של פרי ערלה האסור בהונאה. לפני מספר שנים, הורדו להשמדה כמויות ענק של תפוחי עץ מוזהב מהשנה השלישית שהינם ערלה.

הגרמי"ל לנדא שליט"א, שיצא בעצמו לראות את המחזה המרנין שנראה כשטיח ענק הפרוס על פני עשרות דונמים אמר שבאם סנגורן של ישראל, הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע, היה רואה זאת, בודאי היה ממליץ טוב על ישראל שעמדו בנסיון זה – שלמרות שזכו להגיע בשנה השלישית ליבול מבורך, בגלל איסור ההנאה הושמד כל הפרי על הארץ, ומה עוד שמדובר בקיבוץ שרחוק מאד מתומ"צ.

[המודיע]