לתדהמתו היה בו כמה דינרים יותר מהסכום הנקוב אותו היה חייב השייך.

קניין קרקע אמת שקידש שם שמים

המקובל הירושלמי רבי סלמאן מוצפי שימש בצעירותו כנאמן ביתו של הגביר של יהודי עיראק מר מנחם דניאל, עסקאות רבות נרקמו בתוך אחוזתו, ורבי סלמאן דאג כל העת שכל הקניינים ייעשו ביושר ובאמת ללא הטלת רבב.

באחד הפעמים כשישב רבי סלמאן עם שייח מוסלמי גדול שהיה מנכבדי האזור, והלה רצה לרכוש חלקת אדמה יקרה באחד ממעוזיו של מר דניאל, ישב רבי סלמאן וסידר ניירותיו לבל תהיה טעות חס וחלילה בחישוביו המרובים אודות גובה התמלוג שנדרש אותו שייח מוסלמי לשלם. לאחר לחיצת היד וחתימת החוזה עשה רבי סלמאן קניין להעברת הבעלות על הקרקע לידי העכו"ם, אך השייח נותר חייב סכום גדול עדיין למר דניאל בעד העסקה.

כעבור תקופה קצרה שב השייח והגיע למשרדו של מר דניאל ושילם את חובו בעד רכישת הקרקע האמורה, הקופאי שהיה נוכח בעת מסירת המעות לקח את הסכום ורשם לו קבלה על כך, תוך שהוא מעביר את הסכום למשרדו של רבי סלמאן.

לאחר זמן מה כשהגיע רבי סלמאן ונוכח בסכום שלפניו החל לסופרו, ולתדהמתו היה בו כמה דינרים יותר מהסכום הנקוב אותו היה חייב השייך.

בלא היסוס רץ רבי סלמאן אחר השייח לאתרו מבעוד מועד ונתן לו את הסכום העודף, באומרו כי למרות שאין המדובר בסכום גדול, הרי הקניין שנעשה היה בתמורה מדויקת ואין הוא חפץ ליטול כסף שאינו מגיע לו..

השייח שהופתע מהתנהגותו המופתית של רבי סלמאן הזמינו לביתו, אותה עת התקיימה אסיפת בעלי אחוזות שנקבצו ובאו יחדיו, והוא הציג את יושרו המדהים של רבי סלמאן תוך שהוא מטיח באותם בעלי אחוזות שלא יאמינו לדברי הכזב המופיעים בכתבי עת שונים כנגד היהודים, רבי סלמאן מראה לנו מהי פרצופה האמיתי של היהדות, שתמורת הקניינים מדויקת היא עד מאד!!

סיפור זה גרם להד גדול, ולהטבה רבה מאד בייחסי היהודים והערבים בסביבה כולה, שהשתפרו למין אותו יום לבלתי הכר.