וידאו:הרב לוגאסי על הפרשה

וידאו: הרב לוגאסי ־ פרשת וארא ־ עשרת המכות משך ההרצאה: 49:32 דקות