לא – לחינוך במהלכים דרסטיים

אין מקום לביצוע מהלכים דרסטיים [עזים, נמרצים] בענייני חינוך, יש ליצור תהליכים אשר יש בכוחם להביא לתוצאה רצויה. התהליכים - מתמשכים וארוכים, טווח הצפייה לתוצאה אינו מיידי בדרך כלל.

הוריו של יוסי – ניסו להימנע מבעיה כדי לחסוך בפתרונות, הם מנעו מיוסי מלכתחילה את האפשרות להיכשל. הם סברו שבמניעת היחשפותו של בנם לסביבה השלילית, ימנעו ממנו את ההשפעה ההרסנית. טעותם הגדולה היא, – פעולתם היתה במהלך אקוטי אשר שלל מבנם סביבת התמודדות בתהליך החינוכי, יוסי לא התמודד מעולם עם דעה או מצב הנוגד את השקפת הוריו ודרכם.

 

מאיר, ילד חינני וכשמו כן הוא מאיר פנים לכל. הוא מאיר פנים לכל, ממש לכל, לא יעבור אדם מוכר או זר על פני מאיר מבלי שיברכו לשלום, אם מרגיש מאיר כי יש "פידבק" – הוא אף שואל לשלום המוכר/הזר ומתעניין בשלום משפחתו.