אבות האומה

התואר "אבות" אינו מציין רק את קירבת המשפחה שיש לנו איתם ואת היחוס שאנו מתייחסים אחריהם. אברהם, יצחק ויעקב, זכו לתואר "אבות", משום בפעולותיהם הם הניחו את היסודות ואת התשתית לבנין האומה.

שלשה הם שזכו בתואר: אבות האומה. ואלו הם: אברהם, יצחק, ויעקב. התואר "אבות" אינו מציין רק את קירבת המשפחה והיחוס שאנו מתייחסים אחריהם.

התואר "אבות" גם אינו בא לבטא דווקא דרגות עילאיות בקדושה. רועים רוחניים רבים עמדו לעמנו גם עוד קודם אברהם ידענו על צדקתם של חנוך, של מתושלח ועוד, ואף על פי כן לא נתעטרו הם בתואר "אבות".

רק אברהם, יצחק ויעקב, זכו לתואר "אבות", משום שבפעולותיהם הם הניחו את היסודות ואת התשתית לבנין האומה.

כאשר ביקש הבורא להקים את הבנין האדיר ששמו "עם ישראל", הוא חיפש בנאים – אומנים שיוכלו לצקת את היסודות בעומק רב, כך שהבנין יתנוסס איתן ויציב, בלי שיזדעזע ברוחות העזות של סערת הדורות.

האבות היו אלו שהניחו את יסודות האומה, עיצבו את דרכה והעניקו לה את יציבותה המופלאה. כך היא ניצבת כחומה בצורה למרות כל המשברים שחלפו עליה, איימו לנתצה.

משמעות מטבע הלשון "מעשי אבות סימן לבנים" – היא: מעשי אבותינו יצרו את ההיסטוריה שלנו. במעשיהם הם השרישו את תכונות הנפש בעתידם של הבנים וכך גם בדורות מאוחרים יותר ניתן להבחין בפירות פעולותיהם. כל המצוות, כל המעשים הטובים וכל המידות הנעלות המצויות בנו, כולם באו לנו מידיהם של האבות. הגרעין שהם שתלו, אכן מניב פירות.

מנקודת מוצא זו נוכל להבין את פרשת הנסיונות שנתנסו בהם אבותינו. רק באמצעות חישול אדיר זה, היתה בהם היכולת להצמיח את העם שעמידתו בנסיונות היא לשם דבר.

לצורך עמידה לא קלה זו באדמת ההיסטוריה הכואבת דרושה שלמות מוחלטת ואיתנות מול כל קשיים.

משל למה הדבר דומה? ליסודות של בית, שעומקם וחוזקם מתוכננים בהתאם לגובה וכובד הבנין האמור להיבנות על גביהם. גם יסודות איתנים דיים כדי להחזיק בית בן קומה או קומותיים אינם מסוגלים להוות תשתית למבנה בן קומות רבות. אם בדעת האדריכל לבנות בנין רב קומות, עליו לחשב בהתאם לכך את כמויות הברזל והבטון שישוקעו ביסודות.

בנין עם ישראל הוא בנין רם וגבה קומה. בנין זה דורש עמידה עקבית בכל הנסיונות יסודות חזקים. והיה, אם יווצר כשל כלשהו אפילו בניסיון אחרון, שוב לא ניתן יהיה להציב את בנין האומה היהודית על בסיס זה.

מעשי האבות ועמידתם בנסיונות בהצלחה, לא היו רק חובת השעה כי אם שורש כל האומה הישראלית., והם שהקנו לגיבוריהם את התואר "אבות". במעשיהם ופעולותיהם הם השרישו בעם את כח העמידה בכל נסיונות העתידים שיתחדשו עליהם כבהיסטורית אבותיהם.

גם העתיד המובטח של עם ישראל, הגאולה השלימה, מכוחם של האבות הוא. משמעות הגלות היא שכוחם של האבות המצוי בנפשות בני ישראל, נסתר ונחבא, ואינו בא לידי גילוי. לכן, כאשר נלבה את אש האמונה בלבבות, כאשר נלך בדרך האבות עד תום, יאיר ה' את עולמו באורה של הגאולה השלימה ונזכה לראות בשוב ה' את שיבת ציון.

[ערכים]