האדם בכּור הנסיון

הנסיון, נועד לבדוק את דרכינו... האם מאמינים אנו... האם בוטחים אנו... האם נשאל שאלות, למה, מדוע, להיכן, ולאיזו מטרה...

הנסיון, אינו דבר של מה בכך…

הנסיון דבר קשה הוא…

הנסיון רודף אחרינו בכל יום משארית חיינו…

הנסיון אינו מרפה מעמנו… ואף לא לרגע בחיינו…

עת לנסיונות הילדות ועת לנסיונות הבחרות…

עת לנסיונות חיי הרווקות ועת לנסיונות שבחיי הנישואין…

עת לנסיונות שבין איש לאשתו… ועת לנסיונות שבין אב לבנו ובתו…

עת לנסיונות שבין אדם למקום… ועת לנסיונות שבין אדם לחברו…

על כולם תנצח המילה 'נסיון…'

על כולם ניצח אבי אבות האומה הלא הוא אברהם אבינו ע"ה בעשרה נסיונות שבחר הא-ל לנסותו, לדעת הדבק הוא בדרכי האלוקים… אם אין…!

אף חייו של גדול האומה לא היו וורודים… חייו ידעו תנודות… חייו ידעו התמודדויות… וחייו התחילו עם הגיעו לגיל שלש לבקש… לחפש… ולמצא את מי שאמר והיה עולם…

וכך מתאר המדרש (בראשית רבה פרשה לח) את נסיון 'אור כשדים' על שם כבשן האש שנשלך לתוכו… לאחר שגילה אברהם וידע בתכלית הברור מיהו שאמר והיה עולם…

תרח עובד צלמים ומוכר היה, יום אחד יצא לְמָקום והושיב את אברהם מוכר תחתיו… פעם אחת באה אישה אחת ובידה קערה אחת של סולת. אמרה לו (לאברהם): הא לך והקרב לפניהם. קם אחז מקל בידיו ושבר את כל הפסלים, ונתן את המקל ביד (הפסל) הגדול שבהם. כשבא אביו אמר לו: מי עשה להם כך? אמר לו: מה אעלים ממך, באה אישה אחת ובידה קערה אחת סולת, ואמרה לי 'הא לך והקרב לפניהם'. הקרבתי לפניהם, והיה זה אומר אני אוכל ראשון, וזה אומר אני אוכל ראשון, קם הפסל הגדול שהיה ביניהם, לקח את המקל ושברם! אמר לו: מה אתה משטה בי, וכי יודעים הם? אמר לו: ולא ישמעו אוזניך מה שפיך אומר?!

דברים כדרבנות…

אברהם אינו רואה אף אחד ממטר… כאשר מדובר בקידוש השם… אף אביו חסיד שוטה של אותם אלילים עמד תחת מטר ניצוחיו של בנו המנסה להפיץ את שמו ית' בעולם כולו ולהכחיד מן העולם את הדמיון הכוזב כי העץ והאבן… אלוהים הם…

אולם תרח האב… כועס… בנו לא יהין לעשות ממנו צחוק… ומיד מסגיר את בנו… אל רשויות החוק… אל נמרוד…

אולם אין הוא (אברהם) הכתובת לעיגול פינות ולעיוות האמת בעד הצלת חייו הפרטיים…

וכך מתאר המדרש את הדין ודברים שביניהם…

קם ומסרו לנמרוד… אמר לו (נמרוד): עבוד לאש. אמר לו אברהם: ואעבוד למים, שמכבים את האש? אמר לו נמרוד: עבוד למים! אמר לו: אם כך, אעבוד לענן, שנושא את המים? אמר לו: עבוד לענן! אמר לו: אם כך, אעבוד לרוח, שמפזרת עננים? אמר לו: עבוד לרוח! אמר לו: ונעבוד לבן אדם, שסובל הרוחות? אמר לו: מילים אתה מכביר, אני איני משתחוה אלא לאוּר – הרי אני משליכך בתוכו, ויבא אלו-ה שאתה משתחווה לו ויצילך הימנו!!!

התמודדות קשה הייתה לו לאברהם מול עצמו… והתנגדות קשה הייתה לו לאברהם מול העולם כולו…

אולם אברהם בשלו… אברהם מסכים למסור את נפשו…. אברהם מסכים למות על קידוש ה' ובלבד… לפרסם את שמו ית' בעולם!

אברהם יודע שכעת הוא בבעיה חמורה עד מאד… שכן אילו לא ינצל, חלילה, יאמרו כולם… מדוע אלוקים לא עזר לו… אך את אברהם אי"ז מעניין כלל ועיקר…

יודע הוא אברהם אמת מה היא…, ומשמצאה לא יותר עליה ואף לא בעד חייו…

ומנסיון זה אל הנסיון הבא בתור…

לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ…

להיכן?

את מקום מגוריו קבע לפני שנים רבות… את חבריו הוא מכיר עוד משחר ילדותו… החברה… האיזור בו הוא גר…. מקום עבודתו… משפחתו… מהכל מתבקש אברהם אבינו להתנתק…

אולם לפיכך היה על אברהם לבקש לדעת לאיזו מטרה מבקש אלוקים שיעבור דירה… שכן שינוי הרגלי החיים היום יומיים לא דבר של מה בכך הוא…

לוּ רק נדמיין ציווי אלוקים מאתנו לעזוב את ארצנו עם כל המשפחה ולהגיע אל שדה התעופה… שלא על מנת לשוב לכאן עוד… ללא הודעה מוקדמת… ללא זמן נוסף לשהיה במקום המגורים הנוכחי… ללא מסיבת פרידה מהחברה כולה… ואף ללא הוודאות להיכן עלינו לנסוע… ודאי הוא כי אכן חוסר הוודאות להיכן נוסעים קשה הוא שבעתיים…

הקונטיינרים מלאים עד אפס מקום בכל תכולת הבית… עומדים הם בשערי הנמל… על מנת להעמיסם אל עבר היעד… אולם… אלוקים בוחר שלא לעדכן בבקשתו להיכן ללכת…

אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ…

כעת אל תשאל שאלות… דבר ראשון לך לך מארצך… כשתלך אומר לך האם אתה הולך נכונה או לא…

ואברהם…

וַיִּסַּע אַבְרָם הָלוֹךְ וְנָסוֹעַ הַנֶּגְבָּה…

אברהם אינו נח לרגע… דואג הוא ללכת לכל מקום אפשרי על מנת להפיץ את תורת אלוקים…

 זהו כוחו של נסיון…

הנסיון בא הוא במפתיע מאת אלוקים… אלוקים אינו צריך לשאול אותנו אם נרצה את הנסיון אם לא, אלוקים אינו שואל אותנו באיזה נסיון נבחר בכזה או באחר… אולם אלוקים מעמידנו בנסיון!

הנסיונות רבים הם… האחד בלימודיו והאחר בבריאותו או בבריאות משפחתו היקרה לו מכל… האחד בעסקיו הפורחים והמשגשגים המאיימים על רוחניותו… והאחר על עסקיו שנופלים כמגדל קלפים ופשיטת הרגל קרובה היא עד מאד…

האדם נמצא תדיר בנסיון…

וכל זה למען המטרה הבאה: לְנַסֹּתְךָ… לָדַעַת אֶת אֲשֶׁר בִּלְבָבְךָ הֲתִשְׁמֹר מִצְוֹתָיו אִם לֹא…

זוהי תכלית חיינו ואת כוחה למדנו מאברהם שהיה אבינו…

הנסיון, נועד לבדוק את דרכינו… האם מאמינים אנו… האם בוטחים אנו… האם נשאל שאלות, למה, מדוע, להיכן, ולאיזו מטרה… וכדומה… או שנקבל עלינו את הכל באהבה ומתוך רצון ותשוקה למלא את חיינו בדרך הנכונה אותה רכשנו בטרם עמדנו מול מערכת הנסיון…

והנסיון בדורינו קשה הוא שבעתיים…

הנסיון בדורינו בא דווקא בעקבות ריבוי התקדמות המדע… מעורר הוא התמודדויות קשות לכל אדם באשר הוא… מנער ועד זקן… התמודדויות שלוּ השכלנו לעמוד בהם… לוּ נעמוד מול האמת הנצחית… מול היופי האמיתי והנפלא שבחיינו… הרי שבזכות זה נזכה גם אנו לברכת אברהם מאת האלוקים…

וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל וַאֲבָרֶכְךָ וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ וֶהְיֵה בְּרָכָה, וַאֲבָרֲכָה מְבָרְכֶיךָ וּמְקַלֶּלְךָ אָאֹר וְנִבְרְכוּ בְךָ כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה…

 

כתובת לתגובות: [email protected]

להזמנת הרצאות: 054-8433102