סגולות

סגולה נגד עין הרע

לא הולך? רוצה להצליח?11 פסוקים שהאומר אותם בכל בוקר ניצל מעין הרע, מסגולותיה המיוחדות של הרבנית קנייבסקי שקיבלה מסבה הרב אריה לוין זצ״ל

סגולה לשמחה

איך להיות שרוי בשמחה כל היום, שתיים מסגולותיה של הרבנית קנייבסקי

סגולה נפלאה !

לקבוע בלבו: ״אין עוד מלבדו״ . סגולה נפלאה שכתב רבינו חיים מוואלוז׳ין בספרו ״נפש החיים״.