שבועות

מצוות 'ביכורים'

חג השבועות מכונה 'חג הביכורים', כי הוא פותח את העונה בה אפשר לקיים את המצווה החשובה הזאת ^ איך נוכל לקיים אותה כיום, כשבית המקדש אינו קיים?

האם אישה יכולה להשאר ערה בליל שבועות ולומר תיקון שבועות?

      האם אישה (נערה) יכולה להשאר ערה בליל שבועות ולומר תיקון שבועות או לומר תהילים במשך הלילה?  ואם לא, האם זה ממש איסור?       שלום רב! המנהג הוא שגברים נשארים ערים בליל שבועות ולומדים תורה, אך אין שום איסור שאשה גם תשאר ערה אם רצונה בכך. תיקון, נהוג שנשים לא אומרות, אךקרא עוד...

חלב בשבועות?

      מה הקשר בין חג השבועות לחלב?       נוהגים לאכול מאכלי חלב בשבועות מכמה טעמים, הטעמים היותר ידועים הם: א. התורה נמשלה לחלב, שנאמר "דבש וחלב תחת לשונך". ב. מיד לאחר קבלת התורה בהר סיני, נאסר על היהודים לאכול בשר שלא נשחט כהלכה, וממילא נאסר עליהם גם להשתמש בכלים שבהם היו מבשלים עדקרא עוד...