לימוד תורה

ללמוד תורה ללא ישיבה

בשביל מה אני צריך ללמוד בישיבה, הרי אפשר ללמוד תורה גם ללא ישיבה?       תשובה:  בתורתנו הקדושה כתוב: "החיים והמות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים למען תחיה את וזרעך" (דברים ל', י"ט). נצטוינו בזאת לבחור בכל רגע ורגע בדרך הטוב, בדרך התורה, שכן אלו הם החיים האמיתיים לכל מבין ויודע דבר. מצוהקרא עוד...