שכר ועונש

סיוע לגניבה

 היום אני בשלבי תשובה ברוך השם. רציתי לדעת מה עליי לעשות? האם מועיל להחזיר את הכסף לאותו חבר?

שכר ביחס לרצון – כן או לא?

      האם ככל שהרצון שלי לעשות את רצון השם הוא חזק יותר, ככה אני אקבל שכר גדול יותר?       בספרו 'פרקי משה' (בתחילת פרק שני במסכת אבות). כתוב במשנה, "הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרם של מצוות". כלומר שאולי המצוה הקלה הזאת שעשית יש עליה שכר עצום.קרא עוד...

שכר יותר מעונש

      שמעתי שעל מצוה מקבלים הרבה יותר שכר, מהעונש שמקבלים על עבירות, ורציתי לדעת למה בעצם?       תשובה: העונש על העבירות הוא לא בתור נקמה חס ושלום. עונש הוא תוצאה של העבירה, כמו בגד שמתלכלך, שחובטים בו כדי לנקות אותו. ואם הוא ממש מלוכלך, צריך כבר להכניס אותו למכונת כביסה שמסובבתקרא עוד...

לשומרי תורה ומצוות צריכה להיות פרנסה ברווח, ובמציאות החרדים הכי עניים

      כמו שאני מבין את זה, למי ששומרים תורה ומצוות צריכה להיות פרנסה ברווח, ובמציאות אני רואה שבדרך כלל החרדים הם הכי עניים ודווקא החילונים הרבה יותר עשירים!       תשובה: נכון, לכאורה מי ששומר תורה ומצוות היה צריך להיות עשיר, והשאלה שלך היא עתיקה מאוד. משה רבינו כבר שאל את הקדושקרא עוד...

העולם הזה – משאיר אותי רעב

      למה אף פעם האדם לא מרוצה מתענוגי העולם הזה?       האדם בטבעו מחפש סיפוק ורוגע נפשי, ואם הוא מחפש אותם בכל מיני הנאות של העולם הזה, הוא מתאכזב, כי הוא רואה שהשמחה והעונג שהוא רצה לא מגיעים לו ללב. לכן הוא חושב שאם יהיה לו דבר אחר הוא יהיה מרוצה,קרא עוד...

פושע שעשה מצוה – ילך לגיהנום, אז מה עם השכר?

      למדתי ששכר על מצוה אחת גדול יותר מהעונש על כל העבירות. העניין הוא שאם אדם הוא באמת הפושע מספר אחד בעולם, בטוח שיהיו לו עונשים מפה ועד הודעה חדשה, ואחר כך יהיה לו גיהינום שחבל על הזמן, ואם כן מתי בדיוק הוא יקבל את השכר שלו? אני יודע שגיהינום זה מקסימום שניםקרא עוד...

כאשר אני עושה תשובה על העבירה וחושב עליה – איך לא אתייאש?

      למדתי, שאם אני עושה עבירה, אז כדי לא להתייאש אני צריך להתעלם ממה שעשיתי כאילו לא קרה כלום. אבל, כאשר אני עושה תשובה על העבירה וחושב עליה – איך לא אתייאש?       תשובה: נכון, אתה צריך לחזור בתשובה, אבל כשאתה מתייאש וממשיך להיכשל, זה לא נקרא תשובה. ובזה אתה מוסיףקרא עוד...

האם כל היהודים שלמדו תורה וקיימו מצוות יקבלו לעתיד בדיוק את אותו שכר, או שלכל אחד יהיה שכר שונה?

      האם כל היהודים שלמדו תורה וקיימו מצוות יקבלו לעתיד בדיוק את אותו שכר, או שלכל אחד יהיה שכר שונה?   ואם לכל אחד יהיה שכר שונה, איך אפשר לדעת למי יהיה יותר שכר ולמי יהיה פחות?       תשובה: לעתיד לבוא כל יהודי יקבל שכר שונה מהשני, וכל אחד יקבל אתקרא עוד...

מיתה מכפרת?

אני שמעתי מהרב שלי שהמיתה היא מכפרת על העברות חוץ מעבירה אחד חילול השם. שאלתי לרב היא האם המיתה מכפרת גם על עברות של בן אדם לחברו? שלום רב בכל עבירה שאדם חוטא לחבירו יש שני חלקים יש את החלק שצריך לפייס את חבירו שימחל לו, ויש את החלק של המרידה בהקב"ה במה שחטא לחבירו,קרא עוד...