לוחות ומידע שימושי

חוברת חנוכה להורדה

הלכות חנוכה והדלקת הנרות בחנוכה, מהות חג החנוכה ועוד... חוברת מרתקת על חנוכה עם משימות להפנמה

לוח מסכתות ש"ס בבלי

ברכות עוסקת בברכות שתיקנו חכמים לברך בהזדמנויות שונות, בענייני תפילה בכלל ומצוות "קריאת שמע" בפרט.   שבת דיני שבת; עיקר דיני ל"ט מלאכות האסורות ביום השבת, וגזירות חכמים שהוסיפו על התורה.   עירובין עוד דיני שבת הנוגעים לאיסור הוצאה מרשות לרשות, איסור יציאה חוץ ל"תחום" – אלפיים אמה מהמקום בו נמצא האדם.   פסחים דיניקרא עוד...