לוחות ומידע שימושי

לוח מסכתות ש"ס בבלי

ברכות עוסקת בברכות שתיקנו חכמים לברך בהזדמנויות שונות, בענייני תפילה בכלל ומצוות "קריאת שמע" בפרט.   שבת דיני שבת; עיקר דיני ל"ט מלאכות האסורות ביום השבת, וגזירות חכמים שהוסיפו על התורה.   עירובין עוד דיני שבת הנוגעים לאיסור הוצאה מרשות לרשות, איסור יציאה חוץ ל"תחום" – אלפיים אמה מהמקום בו נמצא האדם.   פסחים דיניקרא עוד...

חוברת חנוכה להורדה

הלכות חנוכה והדלקת הנרות בחנוכה, מהות חג החנוכה ועוד... חוברת מרתקת על חנוכה עם משימות להפנמה