וידאו

וידאו: הרב שלום מאיר וולך – משמעות צום עשרה בטבת

משמעות צום עשרה בטבת. אילו צום עשרה בטבת היה יכול לצאת בשבת - לא היו דוחים אותו. מדוע? לא מובן. מה היום ביום עשרה בטבת? מלך בבל החל לצור על ירושלים. מה ההבדל בין יום זה ליום אחד לאחר מכן? כלום. מדוע כ״כ משמעותי יום תחילת המצור???