החפץ חיים

בזכות השבת

מעשה-פלא שארע אצל ה"חפץ חיים" זי"ע ושנרשם מפיו של עד-ראיה הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל מלוצק   צעיר אחד ממשפחה הגונה בעיר אשר בה כיהנתי בתור רב ואב"ד, רצה לעלות לארץ הקודש ולתכלית זו החליט ללמוד את מקצוע הנהגות; זה היה לפני כארבעים וחמש שנה, ובעירי לא היה אז רכב ממונע. אחרי שלמד את המקצועקרא עוד...

האם אנחנו מצפים למשיח???

הגאון הנודע רבי יוסף דב (הלוי) סולובייצ'יק התפטר ממשרת הרבנות בעיר סלוצק שבליטא, וקיבל על עצמו שלא לכהן כרב באף עיר אחרת. הרב עמד בהחלטתו, גם כאשר הגיעה לביתו משלחת של נכבדי העיר בריסק, וביקשה ממנו לבוא ולכהן כרב העיר בה הם מתגוררים. הרב הודה להם על הכבוד הגדול שהם מעניקים לו, אך הבהיר כיקרא עוד...

דבר אחי, מי מפריע לך?

 רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, היה אחד מגדולי הדור הבולטים ביותר לפני כמאה שנים. הוא חי בעיירה קטנה ונידחת בבלארוס, אך מצודתו היתה פרושה על פני אירופה כולה, והאירה אף אל היבשות האחרות. חיבורים רבים חיבר הרב, והבולטים מביניהם הם ה'משנה ברורה', ספר הלכה יסודי ובסיסי בכל בית שומר מצוות, וכן 'חפץ חיים' שעל שמוקרא עוד...

לשון הרע מפריד בין אוהבים

רבי ישראל מאיר הכהן, הקרוי ה'חפץ חיים' יצא בלווית רב אחד למסע לדבר מצוה. בדרכם סרו לפונדק כדי לסעוד את לבם. בעלת הפונדק זיהתה מיד את שני האישים, הושיבה אותם ליד שולחן מיוחד ודאגה שישרתו אותם כראוי. כאשר סיימו השניים את הסעודה, ניגשה אליהם ושאלה: "כיצד מצא חן בעיניכם האוכל שלי?" "טוב מאד", השיב ה"חפץקרא עוד...

שבת בבית החפץ חיים

חיים, תלמיד בן ארבע עשרה, למד בישיבה קטנה ברוסיה, והיה בדרכו הביתה. הרכבת היתה אמורה להגיע לתחנה ביום חמישי אחר הצהרים ובה היה עליו לנסוע לביתו, בעירה קטנה בפולין. חיים ידע שגם אם תגיע הרכבת בזמן הוא יגיע לביתו רק כמה שעות לפני שבת.   הרכבת הופיעה בתחנה רק ביום חמישי בערב, וכשעלה חיים לרכבתקרא עוד...

החפץ חיים שומר על הפרה…

כנהוג בעיירות השדה, החזיק רבי ישראל מאיר – החפץ חיים פרה בביתו, לשם אספקת חלב, וכך נזדמנו לפניו הלכות רבות בעניני נזיקין שמצא מקום להזהר בהן. הוא בחר מתכלחילה פרה שאינה מועדת להזיק, והוא עצמו היה מטפל בשמירתה כראוי, היה בודק תדיר אך דלת הדיר שבו שהתה סגורה כראוי, והיה מזהיר בשמירתה, לבל תרעה בשדותקרא עוד...