שעורי תורה למתקדמים

שעור מס' 2

מסילת ישרים-והנה מה שהורונו-וכשתסתכל עוד בדבר  – לצפיה לחץ כאן

שעור מס' 3

מסילת ישרים-וכשתסתכל עוד בדבר תראה-והנה שמו הקבה – לצפיה לחץ כאן

שעור מס' 5

 מסילת ישרים-כללו של דבר-ותראה באמת – לצפיה לחץ כאן

שעור מס' 9

מסילת ישרים – והנה ירמיהו – ופשוט הוא שאפילו אם יפקח – לצפיה לחץ כאן

שעור מס' 6

 מסילת ישרים-ותראה באמת-והנה אחר שידענו זה – לצפיה לחץ כאן