שעורי תורה למתקדמים

שיעור מס' 8

מסילת ישרים-הנה ענין הזהירות-והנה ירמיהו  – לצפיה לחץ כאן

שעור מס' 1

מסילת ישרים-יסוד החסידות-והנה מה שהורונו חכמנו – לצפיה לחץ כאן

שעור מס' 5

 מסילת ישרים-כללו של דבר-ותראה באמת – לצפיה לחץ כאן

שעור מס' 2

מסילת ישרים-והנה מה שהורונו-וכשתסתכל עוד בדבר  – לצפיה לחץ כאן