שעורי תורה למתקדמים

שעור מס' 9

מסילת ישרים – והנה ירמיהו – ופשוט הוא שאפילו אם יפקח – לצפיה לחץ כאן

שעור מס' 7

 מסילת ישרים-והנה אחר שידענו זה-עד סוף הפרק  – לצפיה לחץ כאן

שעור מס' 6

 מסילת ישרים-ותראה באמת-והנה אחר שידענו זה – לצפיה לחץ כאן

שעור מס' 1

מסילת ישרים-יסוד החסידות-והנה מה שהורונו חכמנו – לצפיה לחץ כאן