שעורי תורה למתקדמים

שעור מס' 3

מסילת ישרים-וכשתסתכל עוד בדבר תראה-והנה שמו הקבה – לצפיה לחץ כאן

שעור מס' 1

מסילת ישרים-יסוד החסידות-והנה מה שהורונו חכמנו – לצפיה לחץ כאן

שעור מס' 6

 מסילת ישרים-ותראה באמת-והנה אחר שידענו זה – לצפיה לחץ כאן