הרצאות וידאו על פרשת וארא

וידאו: הרב זמיר כהן – עמידה בנסיונות

משך ההרצאה: 00:08:25 דקות יסוד נצחי בהנהגת האלוקים: אין האלוקים מביא נסיון לאדם אם הוא לא יכול לעמוד בו. אם הציווי לפרעה היה תשחרר את עמ״י לעד - זהו נסיון שמעבר לכוחותיו של פרעה, והאלוקים יודע מהו הגבול. ואם הוא לא היה מוכן לשחרר את עמ״י, הוא לא היה מקבל שום מכה. לשלושה ימים הוא כן מסוגל לעמוד בכך - אם הוא לא יעמוד - הוא יקבל את המכות.

וידאו: הרב רביד נגד – צחוקים במצריים

משך ההרצאה: 00:09:57 דקות מי שיש לו מום - ולמרות הכל הוא ממשיך לעבוד את בורא עולם - הדרגה שלו היא גבוהה יותר מהדרגה של מלאכי השרת. אם בורא עולם זימן למישהו מום, זה המום הכי טוב שיש לו.

וידאו: הרב ברוך רוזנבלום על הפרשה

בנושא: יציאת מצריים משך ההרצאה: 01:04:07 דקות יציאת מצריים זה הנושא המרכזי שאנו מצווים לזכור כל יום. כי זה הבסיס לכל האמונה. תקופת השובבים - זה הימים שקשורים לימי התשובה.