הרב אברהם רום

שעור מס' 4

מסילת ישרים-והנה שמו הקבה-ואם תעמיק עוד בענין – לצפיה לחץ כאן

שעור מס' 3

מסילת ישרים-וכשתסתכל עוד בדבר תראה-והנה שמו הקבה – לצפיה לחץ כאן

שעור מס' 9

מסילת ישרים – והנה ירמיהו – ופשוט הוא שאפילו אם יפקח – לצפיה לחץ כאן

שעור מס' 1

מסילת ישרים-יסוד החסידות-והנה מה שהורונו חכמנו – לצפיה לחץ כאן

שעור מס' 6

 מסילת ישרים-ותראה באמת-והנה אחר שידענו זה – לצפיה לחץ כאן

שעור מס' 2

מסילת ישרים-והנה מה שהורונו-וכשתסתכל עוד בדבר  – לצפיה לחץ כאן

שעור מס' 5

 מסילת ישרים-כללו של דבר-ותראה באמת – לצפיה לחץ כאן

שעור מס' 7

 מסילת ישרים-והנה אחר שידענו זה-עד סוף הפרק  – לצפיה לחץ כאן

שיעור מס' 8

מסילת ישרים-הנה ענין הזהירות-והנה ירמיהו  – לצפיה לחץ כאן