תשובות לשאלות נפוצות בענייני חודש אלול, אמירת הסליחות וחזרה בתשובה