תלמידים כותבים

מבי מדרשא – מאת: הבחור ליאור איליסיאן – פסגת זאב, ירושלים

מאת: הבחור אוריאל בן משה, פסגת זאב, ירושלים מסכת שבת דף כ"ב בגמ' מובא כי צריך להניח בטפח הסמוך לפתח, והנה במהלך לימוד הסוגיא נתעורר שאלה בביהמ"ד מה הדין במקרה ואדם יש לו חצר לפני ביתו, אך בין החצר ולרחוב אין כלום דהיינו שאין צורת הפתח לחצר, האם יש דין להדליק בפתח של הבית כדיקרא עוד...

'וצדקתו עומדת לעד… זה הלומד תורה ומלמדה… זה הכותב תורה…'

'תורת יד' מתנת יום הולדת מקורית – קונטרס חידושי תורה בחודשים האחרונים של זמן החורף, למדו הרב משה גולדמן והבה"ח ינון דיאי שיחי' בחברותא מידי ערב לאחר סדר ג' את מסכת מגילה. ביום ההולדת של ינון התקיימה מסיבת סיום המסכת בהשתתפותם של הוריו, במהלך המסיבה הפתיע הרב גולדמן את ינון בקונטרס מהודר, "תורת יד" ובוקרא עוד...

פינת ההלכה – מאת: הבחור אליהו נחום, טבריה

מאת: הבחור אליהו נחום, טבריה   בשבת ישיבה שהתקיימה בפרשת שלח סערו הרוחות בישיבה, מה קרה? אחד מהבחורים שאל שאלה הלכתית האם מותר להשתמש בנייר טואלט שאינו חתוך בשבת, קבוצת בחורים אמרו שפשוט שאסור, אך היה כמה שניסו להביא סברות להיתר ע"י שינוי, והבחור נועם טען שאם אין לו למשתמש עניין שהנייר ייחתך במקום הסימוןקרא עוד...

מבי מדרשא – מאת: הבחור דניאל דוכניאן, ירושלים

מאת: הבחור דניאל דוכניאן, פסגת זאב ירושלים פרשת השבוע – בחוקותי כתוב בפרשת בחוקתי "אם בחוקתי תלכו ואת מצוותי תשמרו וגו' ונתתי גשמיכם בעתם" לכאו' קשה כי בפסוק משמע שמקבלים שכר על מצוות בעולם הזה והרי כתוב ששכר מצווה בהאי עלמא ליכא דהיינו שלא מקבלים שכר בעוה"ז על עשיית מצוות, ונראה לומר שכל הברכות הכתובותקרא עוד...

פינת ההלכה – מאת: הבחור גל מורי, צופים

מאת: הבחור גל מורי, צופים   מאחר ואנו לומדים אחה"צ בשיעור עם הרב פריזנד שליט"א עניין של טפל ועיקר, מבואר כי כל מה שעיקר פוטר את הטפל הוא דווקא בשאר דברים, אבל בה' מינים חיטה, שעורה, שבולת שועל, כוסמין ושיפון, בזה נאמר כל שיש בו מחמשת המינין מברכים עליו גם אם הוא טפל.   ולכך נתעוררהקרא עוד...