תלמידים כותבים

פינת ההלכה – מאת: הבחור גל מורי, צופים

מאת: הבחור גל מורי, צופים   מאחר ואנו לומדים אחה"צ בשיעור עם הרב פריזנד שליט"א עניין של טפל ועיקר, מבואר כי כל מה שעיקר פוטר את הטפל הוא דווקא בשאר דברים, אבל בה' מינים חיטה, שעורה, שבולת שועל, כוסמין ושיפון, בזה נאמר כל שיש בו מחמשת המינין מברכים עליו גם אם הוא טפל.   ולכך נתעוררהקרא עוד...

מבי מדרשא – מאת: הבחור ליאור איליסיאן – פסגת זאב, ירושלים

מאת: הבחור אוריאל בן משה, פסגת זאב, ירושלים מסכת שבת דף כ"ב בגמ' מובא כי צריך להניח בטפח הסמוך לפתח, והנה במהלך לימוד הסוגיא נתעורר שאלה בביהמ"ד מה הדין במקרה ואדם יש לו חצר לפני ביתו, אך בין החצר ולרחוב אין כלום דהיינו שאין צורת הפתח לחצר, האם יש דין להדליק בפתח של הבית כדיקרא עוד...

'וצדקתו עומדת לעד… זה הלומד תורה ומלמדה… זה הכותב תורה…'

'תורת יד' מתנת יום הולדת מקורית – קונטרס חידושי תורה בחודשים האחרונים של זמן החורף, למדו הרב משה גולדמן והבה"ח ינון דיאי שיחי' בחברותא מידי ערב לאחר סדר ג' את מסכת מגילה. ביום ההולדת של ינון התקיימה מסיבת סיום המסכת בהשתתפותם של הוריו, במהלך המסיבה הפתיע הרב גולדמן את ינון בקונטרס מהודר, "תורת יד" ובוקרא עוד...