פרשת וזאת הברכה

"תורה צוה לנו משה – מורשה"

הפסוק שנאמר בפי רבן של ישראל בשעותיו האחרונות, בעומדו בפיסגת מעלתו, הוא גם הפסוק הראשון שהאב מלמד את בנו משעה שהילד יודע לדבר: "תורה צוה לנו משה, מורשה קהילת יעקב" (דברים ל"ג, ד'). במושג "ירושה", שנאמר כאן בנוגע לתורה, מקופלות כמה משמעויות. מצד אחד, יחסנו אל התורה צריך להיות כאל הוראה חדשה שנצטווינו בה זהקרא עוד...

מתנות כהונה ומשמעותן

בתקופת בית המקדש היו הכהנים מופקדים על עבודת בית המקדש ולימדו את העם תורה ומצוות, כפי שנאמר על שבט לוי: "יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל" (דברים ל"ג, י'). מה היה הבסיס הכלכלי-קיומי של שבט הכהנים והלוויים? האם הם קיבלו משכורת מסודרת מקופת המדינה? האם קיבלו הטבות כיאות למחזיקים במשרה חשובה זו? למרבית הפלא, כדי שיוכלוקרא עוד...

הדרך אל האושר

בחוף הים מתגורר נווד. ביתו, חבית ישנה. שותה הוא מי מעיין ואוכל דגי ים. מלבד זאת, אין לו מאומה, אך מאושר הוא, מחייך כל היום!

ברכות ביום האחרון

מעובד מספרו של הרב משה גרילק "פרשה ופישרה"   מה היה פועלו האחרון של המנהיג, שגאל את בני ישראל ממצרים, העניק להם תורה, וקרבם אל גבולות ארץ היעוד? מובן מאליו – הברכה! "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו" (דברים ל"ג, א'). זהו סיום נאה לאיש, שחיי הציבור שלו החלוקרא עוד...

הקבורה הנעלמת

סופה של התורה הוא חריג היסטורי, פלא בתולדות ימי קדם: משה מת. מת כאחד האדם. "וימת שם משה עבד ה' בארץ מואב" (דברים ל"ד, ה'). בדורו וגם בדורות רבים אחרי מותו, עשו בני אדם – כולם קטנים ממשה – "קריירות" גדולות יותר. לא אחד הפך לאליל. גם מייסד האמונה, שיצאה מחלציה של תורת ישראל, "זכה"קרא עוד...

האיש שלא רצה למות

מעובד מספרו של הרב משה גרילק "פרשה וליקחה"   כאשר שמע משה רבינו את המילים: "הן קרבו ימיך למות" (דברים ל"א, י"ד), הוא דרש הסבר – מדוע למות? הקב"ה פונה אל משה ושואלו: "בן מי אתה?" אמר לו: "בן עמרם". אמר לו הקב"ה: "ועמרם בן מי הוא?" אמר לו: "בן יצהר"… אמר לו הקב"ה: "נשארקרא עוד...

כמו אדם הראשון

  את פרשת "וזאת הברכה" קוראים בחג שמחת תורה. ביום זה אנו מסיימים את קריאת חמשת חומשי התורה ומתחילים לקרוא שוב מ"בראשית". כידוע, ביום זה עורכים בכל קהילות ישראל הקפות ושמחים בשמחת התורה. מה פשר שמחה זו המקיפה את כולם? שמחה שבה זקנים וצעירים חוברים יחדיו לחבוק את ספר התורה ולרקוד עמו ללא הפוגה, שעותקרא עוד...

גלות ישמעאל

על כך משיב הפסוק: "ה' מסיני בא וזרח משעיר למו, הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קודש" (דברים ל"ג, ב'). ה' יתגלה לעמו בזכות מעמד הר סיני, בזכות קבלת התורה. גאולת בני ישראל מחשכת גלותו של עשו תהיה בזכות התורה. בזכות זו יזרח אור הגאולה בגלות שעיר ויושיע את ישראל. הבורא יופיע ויתגלה גם בחשכת הגלותקרא עוד...