פרשת דברים

מונולוג בטרם עת

"ועשית הישר והטוב" (דברים ו', י"ח). שם, בערבות מואב, בעבר הירדן מזרחה, ניצב משה בטרם מותו ומשמיע את נאום חייו.קרא עוד...

אנשי המחר

בזמן מתן תורה נאמר: 'ויתייצבו בתחתית ההר' (שמות י"ט, י"ז). אמר רבי אבדימי, מלמד, שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם אתקרא עוד...

משא הפרידה

דרך ארוכה עשה האיש משה מן היום בו אמר לאלוקים, המטיל עליו את שליחותו הגדולה: "לא איש דברים אנוכי" (שמותקרא עוד...

על מה אבדה הארץ?

על מה אבדה הארץ? תלוי את מי שואלים… תלוי היכן נסתכל… לכשנקרא את דברי הנביא ירמיהו נקבל את התשובה המוכרתקרא עוד...

מצות תוכחה

בין המאפיינים לתקופה שלפני בוא הגאולה השלמה, מנו חכמים את התופעות הבאות: "בעקבות משיחא, חוצפא יסגא (החוצפה תגדל) ויוקר יאמיר…קרא עוד...

כבוד האדם

ספר דברים פותח במילים: "אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תופל,קרא עוד...

"דין פרוטה כדין מאה"

בין אישי הסגולה שזכו לתהילת עולם בתודעת העם, שמור מקום נכבד ליתרו. הוא הגיע ממרחקים, מאמונות זרות ומנוכרות, ופילס אתקרא עוד...