פרשת מסעי

אין הבנה ואין סובלנות

וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת כָּל יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ מִפְּנֵיכֶם וְאִבַּדְתֶּם אֵת כָּל מַשְׂכִּיֹּתָם וְאֵת כָּל צַלְמֵי מַסֵּכֹתָם תְּאַבֵּדוּ וְאֵת כָּל בָּמֹתָם תַּשְׁמִידוּ: וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת הָאָרֶץ וִישַׁבְתֶּם בָּהּ כִּי לָכֶם נָתַתִּי אֶת הָאָרֶץ לָרֶשֶׁת אֹתָהּ:(ל"ג נ"ב)   מעשיהם הנלוזים של עוקרי התורה הם תיעוב סיאוב וגועל שאין לנו שמץ של גילוי הבנה כלפיו. הסלידה מוחלטת והריחוק חייב להיות משמעותי בולטקרא עוד...

אחוזה בארץ ישראל

קיימים קווים מקבילים בין הזיקה לארץ לבין הזיקה לרוחניות ולקדושה. נאמר בתורה: "לא בשמים היא" (דברים ל', י"ב). ומבאר רש"י: "שאילו היתה בשמים, היית צריך לעלות אחריה וללמדה". כלומר, יש להשקיע מאמץ עילאי להשגת התורה. גם על ארץ ישראל נאמר מפי כלב בן יפונה: "עלה נעלה וירשנו אותה" (במדבר י"ג, ל'). ומבאר רש"י: "ואפילו בשמים,קרא עוד...

מסעי בני ישראל

בתחילת הפרשה נאמר: "ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה', ואלה מסעיהם למוצאיהם" (במדבר ל"ג, ב'). יש להבין מהו פשר שינוי הסדר. תחילה נאמר: "מוצאיהם למסעיהם", ובסוף נהפך הסדר ונאמר: "מסעיהם למוצאיהם". המגיד מדובנא מיישב שאלה זו באמצעות משל: מעשה בילד שהתייתם מאמו, והאב נשא אשה אחרת. הבן הצעיר לא מצא שפה משותפת עםקרא עוד...

חיי אדם

נשמת האדם הינה חלק א-לוה ממעל, ולכן, לא ניתן להתייחס אליה בקנה מידה חומרי כלשהו. ריבוי שנות חיים או מיעוט ימים הינם מושגים כמותיים בלבד, ואין להם דריסת רגל בתחום הערכי ששמו "חיים". אין לנו מאזנים או קנה מידה המסוגלים למדוד את היישות הקדושה שנופחה באדם על ידי הבורא, את הנשמה. זאת ועוד, החיים הינםקרא עוד...

ערי מקלט

מצויים אנשים הסוברים שאחריות האדם למעשיו היא מוגבלת, ואין להאשימו במעשה שנעשה ללא כוונה לחלוטין. התורה מלמדת שהשקפה זו בטעות יסודה. כל מעשה היוצא מתחת ידי האדם משפיע ועושה רושם אפילו בעולמות העליונים. "עשה אדם מצוה אחת, קנה לו פרקליט אחד" (מסכת אבות ד', י"ג) – מעשה טוב עושה פירות לעד. באותה מידה, אם עברקרא עוד...

חוק האויר הצח

בטרם נפרד משה מן העם, לפני שחתם את מסכת חייהם במדבר, הורה להם פרק בהליכות של איכות חיים סביבתית. משה אף לימדם כיצד יגשימו איכות חיים זו בפועל בבואם לבנות ערים בארץ היעודה, בעבר הירדן מערבה. כמו במצוות רבות אחרות עשתה זאת התורה גם הפעם, כבדרך אגב, בעת דיון במצווה אחרת. במקרה דנן, הנושא הראשיקרא עוד...

לי זה לא יקרה…

אף אדם ולו קל הדעת, לא חשב שממסיבת הלילה, מהעלבון, מהעקשנות, או אולי משטות אחרת... הוא יהפוך להיות בין רגע, מתוך חמת זעם, ל... רוצח!!!