פרשת השבוע

הציצית שלי…

מעולם לא הבנתי את פשרם של 'החסידים' הלובשים את 'הציצית' (טלית קטן) מעל בגדיהם… האמת, מעולם לא הבנתי את פשרםקרא עוד...

תתחיל לחיות ב…נוח!

נכון, זה קשה. לפעמים זה מעצבן ומכביד, אבל בואו נחשוב: האם זה לא ברור לנו כי עלינו לשמוע בקולו של מי שנותן לנו את החיים?

בנין עדי עד

הבורא צווה לבנות היכל להשראת השכינה. למען מטרה זו דרושות עבודות עדינות וסבוכות בעץ ובמתכת, בזהב, בכסף ובנחושת. אריגה אומנותיתקרא עוד...

ג'יימס בונד ותיבת נח

ג׳יימס בונד הוא יציר דמיונו המפותח של הסופר הבריטי איאן פלמינג, אבל בפרשת השבוע אנחנו פוגשים דמות שאכן הצילה את העולם מהשמדה טוטאלית – דמותו של נח הצדיק

תיבת נח הפרטית שלך!

כשבחוץ סוער ורוחות זרות מנשבות בקרבנו, כשמבול של ניסיונות ופיתויים מאיים להשמיד את הרוחניות שלנו, ולהחליש את הקשר בינינו ובין אבינו שבשמים – זה הזמן לבנות תיבת נח מודרנית.

ספירה מתוך חיבה

מדוע ציווה האלוקים למנות את העם? הרי יודע הוא את מספרם גם בלא ספירה זו?

חזק ונתחזק

אנו יודעים שהדם אינו מסוג הדברים שאדם מתאווה אליהם. מדוע איפוא מצאה התורה לנכון להזהיר על אודות שתייתו: "רק חזקקרא עוד...

הבוז לבכורה

עשיו, איש העולם הזה, אמון על נהנתנות לשמה. אדם המחפש את ההגשמה האישית בחושניות המצמיחה תועלת מיידית. סיסמתו היא: ״הנאות עכשיו!״

עם ישראל מקבל את התורה

יתרו שומע על ניסי עם ישראל, במעמד רב רושם בקולות וברקים עם ישראל מקבל את התורה, יתרו נותן עצה מעולה לחמיו, זה מה שקורה בפרשת השבוע

בכי המואסים בארץ

בני ישראל בכו כל הלילה, ובגללם אנו בוכים עד היום. הם, דור המדבר, שדיווח המרגלים על המתרחש בארץ כנען, ארץקרא עוד...

נס בתוך נס

רכב עולה לירושלים. מלבד הנהג לא יושב במכונית נוסע נוסף. בטרמפיאדה ממתין חייל הנושא תרמיל על שכמו, בנוסף לתיק צדקרא עוד...

"עד עלות השחר"

שלוש התפילות שאנו מתפללים בכל יום מכוונות כנגד שלושת האבות. אברהם תיקן את תפילת שחרית, יצחק תיקן את תפילת מנחה ויעקב תיקן את תפילת ערבית

מול העין המצחית

בעת היציאה ממצרים, העניק הבורא לבני ישראל את אות השחרור והזכרון, את התפילין. ערכן של התפילין כמעצבי התודעה והזהות רבקרא עוד...

מפתח הזהב

האלוקים ברא את העולם כדי להיטיב לאדם. אם יכיר האדם בכל לבו שהגשמת שאיפותיו החומריות נובעת מפעולות טובו של הא-לקרא עוד...

תרבות הגוף

מול תרבות החומר המערבית המשועבדת לתשוקות הגוף, בלא שום כוונה להשליט עליו את ערכי הרוח. ניצבת היהדות כמאחדת את הכוחות המנוגדים הללו. באמצעות מערך מצוותיה היא מעניקה לגוף את האיזון ואת ההרמוניה.