פרשת השבוע

סמוך עָלַי…?!

אל נא תפגע שאיני סומך עליך... אל נא תסמוך על עצמך... אבל שוב נא..  חזק את יראת השמים שבך... ובכך... אוכל שוב לומר... אף לעצמי...

השם "אברהם"

שינוי שמו של אברהם אבינו חרג מהמסגרת האישית. לשינוי זה היתה השפעה ברוכה על עתיד האומה שיצאה ממנו, ולכן זכרו של שינוי זה מודגש גם כעבור דורות רבים.

התפילה

על האדם לפנות למי שהכול שלו, לבורא המשגיח בהשגחה פרטית תמידית על עולמו, ולבקש ממנו שימלא את משאלות לבו לטובה.

העולם שלאחר המבול…

אני, הקורא הפשוט, הבנתי לתומי כי אכן מדובר כאן בצדיק גדול... שכן רק בסיומה של הפרשה הקודמת, קראנו... ונח מצא חן בעיני ה'... וודאי הוא כי אין עוררין על מעשיו, דרכיו ואופן תפקודו של נח... וכפי שהתורה מציינת 'את האלוקים התהלך נח...'

מעלת הצדקה

התורה ציוותה במצוות עשה מיוחדת על מתן צדקה: "כי יהיה בך אביון… פתוח תפתח את ידך לו" (דברים ט"ו, ז'-ח').קרא עוד...

סליחה, מיכאל אנג'לו!

בכנסיה שברומא ניצב פסלו של משה, מעשה ידי האמן המפורסם מיכאל אנג'לו. דמותו המתנשאת של אדון הנביאים, כפי שדמיין אותהקרא עוד...

בגבור הכעס

משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה יצאו אל מחוץ למחנה לקדם את פני הלוחמים, כששבו מן המערכה (במדבר י"ג). משהקרא עוד...

להילחם וגם לסגת

עם ישראל נלחם באויבו והכה אותו עד חרמה. מול אויב אחר נסוג העם ולא נלחם. משנוכח שבדרכים דיפלומטיות לא ישיגקרא עוד...

'כי לי הארץ'

ביום הכיפורים של שנת היובל תקע השופר את תקיעת החופש והחרות, ואזיקי הארץ נשמטו מאליהם. בבת אחת התפרקו האחוזות הגדולות.

ערכו של הדיבור

מעלתם הגדולה של בגדי הכהונה לא התמקדה בפאר החיצוני שלהם, אלא בתוכנם הפנימי. המעיל שלבש הכהן הגדול נועד לכפר עלקרא עוד...

מתנה בבית הגנזים

בשורת הקמתו הקרובה של המשכן הלהיבה את העם, ויצר העשייה ניעור בליבו. והנה, רגע לפני פתיחת מסע ההתרמה, בטרם ביצועקרא עוד...

חלום טוב חלמתי

החלום הוא דבר רציני. הגמרא בברכות אומרת: 'הרואה חלום ונפשו עגומה עליו ואפילו אין מרומז בו שום דבר רע. אלאקרא עוד...

נשים נגד יאוש

חמש אחיות עמדו במרכז מחנה ישראל במדבר ותבעו ממשה – זכויות. בקשתן היתה הפגנה פרטית נגד הטרוניות והתבוסתנות שכירסמו בלבותקרא עוד...

מעשה מרמה והגיונו

יצחק האמין בעשיו על אף הכל. ה״ציד״ שפיו תרם אף הוא לאמונה זו. בכישרון רטורי ובארשת תמימה של מתחזה מעולה, הציג בפני אביו אופי שונה מאופיו האמיתי.

המאבק החל אז…

ישמעאל לטש את עיניו דווקא לחבל ארץ זה, שארץ ישראל שמו. הוא החליט להוציאה מידיו של יצחק בכל האמצעים, כמיטב שאיפתם של בני בניו בימינו.

הצפיה לגאולה

שני יהודים חיו בארץ ישראל בזמן חורבן הבית. האחד גר בגליל, והיה בעליו של משק חקלאי. באו הרומאים, עקרו אתקרא עוד...

תתחיל לחיות ב…נוח!

נכון, זה קשה. לפעמים זה מעצבן ומכביד, אבל בואו נחשוב: האם זה לא ברור לנו כי עלינו לשמוע בקולו של מי שנותן לנו את החיים?