פרשת בחוקותי

מדוע זה קורה דווקא לי?!

תחילתה של פרשת השבוע שלנו, מתארת בפנינו את המנגנון המיוחד, של 'גורם-מול-תוצאה' – מנגנון העוטף אותנו בכל רגע ורגע בחיינו היומיומיים. "אם בחוקותי תלכו, ואת מצוותי תשמורו, ועשיתם אותם… והקימותי את בריתי איתכם [אני אקיים את כל הבטחותי לכם]… ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה… ויספתי ליסרה [לייסר] אתכם שבע עלקרא עוד...

שכרו של העמל

מזמינים אנו אף אתכם, להשתתף עמנו ולזכות לראות, לחוש, ולהרגיש... את ההרגשה הנצחית, העילאית, והבלעדית של לומדי התורה ועמליה!

להורדת פרשת השבוע בגרסת הדפסה

להורדת פרשת השבוע בגרסת הדפסה וההפטרה – לחץ כאן >>> פרשת בחוקותי [פרק כ"ו] ג. אִם בְּחֻקֹּתַי תֵּלֵכוּ וְאֶת מִצְוֹתַי תִּשְׁמְרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם: ד. וְנָתַתִּי גִשְׁמֵיכֶם בְּעִתָּם וְנָתְנָה הָאָרֶץ יְבוּלָהּ וְעֵץ הַשָּׂדֶה יִתֵּן פִּרְיוֹ: ה. וְהִשִּׂיג לָכֶם דַּיִשׁ אֶת בָּצִיר וּבָצִיר יַשִּׂיג אֶת זָרַע וַאֲכַלְתֶּם לַחְמְכֶם לָשֹׂבַע וִישַׁבְתֶּם לָבֶטַח בְּאַרְצְכֶם: [פרק כ"ו] ו. וְנָתַתִּי שָׁלוֹם בָּאָרֶץקרא עוד...

"אם בחוקותי תלכו"

ארץ ישראל הובטחה לעם ישראל. בארץ זו יהיו "גשמיכם בעתם" (ויקרא כ"ו, ד'). גשמים, כתנאי יסוד לבריאות האדם, לאוויר צלול כיין, לאיכות מעולה של המים ולשפע בלתי נדלה של יבולים מבורכים. "ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו" (שם פסוק ד'). הארץ תצמיח את היבול שאכן יש ביכולתה להצמיח. "קללת הארץ תסור מעליה. ומעתה, הארץקרא עוד...

האדם כמפעיל היקום

"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם" (ויקרא כ"ו, ג'). כי אז: "ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו… ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם. ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב וגו'" (שם ד'-י"ג). בטרם ננסהקרא עוד...

ההבטחה שהתקיימה

בסוף ימי בית המקדש השני היה בארץ יישוב גדול של נכרים, אולם הוא החזיק מעמד רק כל עוד היה בארץ גם יישוב יהודי גדול.

ארץ ישראל

העבותות שנקשרו בין ארץ ישראל לעם ישראל שזורים מאלפי נימים, ימיהם כימות עולם ותוכם רצוף אהבה. שבועת הגולים על נהרות בבל: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" (תהלים קל"ז, ה'-ו'), הפכה לצו מקודש, שרבבות אלפי ישראל שמרו בכל מקום – תפוצתם לוקרא עוד...

שכר מצווה

מדוע מדגישה התורה פעמים כה רבות את עקרון הגמול? כלום לא ניתן לומר לאדם שיבחר בטוב רק משום שהוא טוב, ויברח מן הרע רק מפני שהוא רע?

השלום המיוחל

בין יתר הברכות המיועדות לעם ישראל אם אכן יעשה את דבר ה' ויקיים את רצונו, כלול הפסוק: "ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם" (ויקרא כ"ו, ו'). למקרא הפסוק צפה ועולה שאלה: מאחר שכבר נאמר שיהיה שלום בארץ, שוב אין צורך לומר שחרב לא תעבור בה? חכמינוקרא עוד...

מוסר היסטורי

התורה נוהגת באופן חריג ושונה משאר הדתות. אלה מבטיחות לנאמניהן את הגמול שם, לאחר המוות, מעבר לפרגוד החיים העכשוויים, במקום שאיש לא חזר ממנו לדווח על החלק שזכה בו. ואילו התורה מבטיחה שכר על שמירת המצוות גם כאן, קרוב, במגע היד. "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה…קרא עוד...

הבגידה וה"שינוי"

ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה. ואם בחוקותי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם, לבלתי עשות את כל מצוותי להפרכם את בריתי.     הבגידה וה"שינוי"   הסבר מדורג ומקיף של רש"ר הירש, כיצד מגיעים יהודים לדרגת שפלות של אובססיה מטורפת להשמיד ולנתק כל זיק יהודי השייך לקיום התורה והמצוות. מה הםקרא עוד...