פרשת בהר

וחי אחיך עמך

רק כשהגיעו ישראל לאחדות מוחלטת, עד שהיו כאיש אחד בלב אחד, ירדה עליהם השכינה וניתנה להם תורה.

היו ניסים – בדורנו!

חקלאים רבים שומרים כיום את דיני השמיטה. הם חיים מתוך ביטחון בבורא ובידיעה ודאית שהם אינם מפסידים משמירת מצוות בהידור. אלא רק מרוויחים!

שביתה!

הקרקע המושבתת מפגינה שהאדם אינו אדון הכול, הרשאי לעשות בה ככל העולה על רוחו. זהו שיעור מאלף שזוכה בו איש השמיטה בארץ השמיטה.

אחיך מסתבך…

ההכרה, הידיעה והאמונה שבסיס האחדות של העם הוא רוחני, טהור ומקורו באלוקים, ולפניו עומדים כולם בשווה, דורשת ומאפשרת אחווה עמוקה על השלכותיה המעשיות.

כשנוכרי קונה יהודי…

במדינת ההלכה יכול הנכרי, לדור באין מפריע. יכול הוא לעסוק בה במסחר, בחופש כלכלי מלא, להתעשר, ואף לקנות לעצמו עבדים יהודים שישרתוהו.

דמי כיס

״דמי כיס״ לילדים, כן או לא ? בזבזנות של מבוגרים, והדרך הנכונה שמראה לנו התורה על ההתנהגות בענייני כספים ומשמעותם.

'כי לי הארץ'

ביום הכיפורים של שנת היובל תקע השופר את תקיעת החופש והחרות, ואזיקי הארץ נשמטו מאליהם. בבת אחת התפרקו האחוזות הגדולות.