פרשת תזריע

הטהרה ממקור הטומאה

האם תוכל להסביר לי מהי הטומאה, פשרה ומציאותה שלשמה ולשם הוקעתה מקפיד הינך ללכת ולטהר עצמך בבית הרחצה – במקווה? מאת: הרב שלמה גרינבוים   ראובן ידידי נוהג מידי בוקרו של יום ללכת קודם התפילה למקוה! להיטהר ולהזדכך טרם עומדו לפני בורא עולם… חסידים ואנשי מעשה יקפידו על ענין זה בכל יום; ביום של חולקרא עוד...

שירותי בריאות הציבור

  מה הם חוקי התורה להסגר מצורעים ? חוקי הגיינה ציבורית או שמא חשש מהידבקות במחלת הצרעת שהייתה מקובלת כנפוצה בימי קדם בקרב היהודים. הרש"ר הירש בהבהרה חד משמעית על דעות קדומות.   אלו הם דברי הרש"ר הירש, וכל מילה מיותרת.   הלכות נגעים – יותר מכל שאר חלקי התורה – שימשו מקור לדעות המשובשותקרא עוד...

מושגים מעולם אחר

וטמאו הכהן צרעת היא" (ויקרא יג, ח) אנו ממריאים בפרשת שבוע זה אל פלנטה אחרת, אל מדינת אוטופיה, אל אטלנטיס רוחנית, שם, מזומנת לנו פגישה עם ציוויליזציה מוזרה, שמערכת מושגיה שונה בתכלית מזו שלנו. זו מערכת, שבמרכז אורח חייה ניצבת… הצרעת, כתמרור אזהרה, אדיר השפעה. הנה, כך הם פני הדברים: "אדם כי יהיה בעור בשרוקרא עוד...

דווקא ביום השמיני

הממצאים הטמונים בפרשה ובמפרשיה אודות חיי העובר ברחם אמו, נחשפו ואומתו רק בדור האחרון, דור האולטרה סאונד. פסוקי המפתח הם: "אשה כי תזריע וילדה זכר… וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (ויקרא י"ב, ב'-ג'). על המושג "תזריע וילדה זכר", קובע התלמוד: "איש מזריע תחילה – יולדת נקבה, אשה מזרעת תחילה – יולדת זכר" (ברכות דף ס').קרא עוד...

חופש הדיבור

בעולם העכשווי, אחד הערכים ה"מקודשים" ביותר הוא חופש הדיבור. המעז לכפור בעיקרון זה, אחת דתו להימנות בין מורדי האור ואויבי הקידמה. לכן, כיום קשה מאד להבין כיצד ניתן להגביל אנשים בדיבורם. אולם אנו נאמנים לאמונתנו, ואיסוריה יישארו בתוקפם לעד. משום כך, חובה עלינו להיזהר, לבקר את מוצא פינו ולחפש דרכים כיצד להמנע מחטאי הלשון. לאקרא עוד...

מאותתים לנו!

הצרעת הינה למעשה, איתות ממרום. כדי לבאר ולהמחיש את הדברים נפתח בפרשה אחרת בתורה, אשר גם בה הופיעו איתותים שמיימיים: בלעם יקד מרוב תשוקה להמיט אסון על עם ישראל ולהביא עליו קללה, אולם מלאך ה' ניצב מולו כדי להפריע לו בדרכו. המלאך נראה לעיני האתון בלבד, ובעקבות כך היא סטתה מן הדרך. חרה אף בלעםקרא עוד...

האדם

אדם הראשון היה יציר כפיו של הקב"ה ונברא בצלם האלוקים ובדמותו. מדוע אם כן, נתאחרה יצירתו והוא נברא ביום הששי לאחר כל הברואים? אם דנים בנושא מזווית הראיה של יצירת גופו של האדם, אכן לא נמצא בו דבר המייחד אותו ומקנה לו עליונות על שאר היצורים. אדרבה, להם ניתנת זכות קדימה. בעלי החיים הינם מושלמיםקרא עוד...

רעיון 'גופני' טהור

הכשרות היתה בעיני רבים אות ברור ליהירות היהודית. באמצעותה מתבדל היהודי מן הנכרי. היא מונעת מהם להסב יחד לסעודת רעים. תיאוריה זו התגלגלה מהעולם העתיק גם לחיבוריהם של מבקרי המקרא בדורות האחרונים. אולם היא מנוגדת למקרא ולרוחו: "כי אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים והייתם קדושים… להבדיל בין הטמא ובין הטהור וביןקרא עוד...

המוות המטמא

המפגש עם המוות נושא בקרבו "טומאה". כל מגע עם נבלת עוף, פגר של שרץ, גופת בהמה וחיה, ובוודאי גוויית האדם. "ולאלה תטמאו, כל הנוגע בנבלתם יטמא עד הערב" (ויקרא י"א, כ"ד). "והנושא את נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד ערב" (שם, כ"ח). "טומאה" זו, בל נטעה בה, אינה דבר מוחשי, ממשי. לא תהיה כזאת בתורת ישראל,קרא עוד...

מעשי האדם הנאים

לא אחת בהיסטוריה היהודית, התנכלו שונאי ישראל למצוות ברית מילה ולמקיימיה. בשלוט הרומאים בארץ לאחר חורבן בית שני, הם אף גזרו פעם אחר פעם עונש מוות על היהודים המלים את בניהם. בידינו עדות לויכוח בין רבי עקיבא שנידון למוות על ידי הרומאים ב"עוון" לימוד תורה ברבים, לבין הנציב הרומי טורנוסרופוס. במרכז הויכוח עמדה מצוות בריתקרא עוד...

מול קסמי הלידה

כלום חטא הוא ללדת? וכי חייבת האשה לחוש אשמה בהעניקה חיים לייצור חי נוסף? הלא מצווה מן התורה לפרות ולרבות! מדוע, איפוא, מחייבת פרשתנו את האשה היולדת להביא קרבן חטאת (סוג קרבן, הבא לכפר על החטא לסוגיו), לאחר ימי טומאת הלידה? מדוע נאמר כך ב"תורת היולדת": "וילדה זכר וטמאה שבעה ימים… ואם נקבה תלד וטמאהקרא עוד...