פרשת תזריע

האדם

אדם הראשון היה יציר כפיו של הקב"ה ונברא בצלם האלוקים ובדמותו. מדוע אם כן, נתאחרה יצירתו והוא נברא ביום הששי לאחר כל הברואים? אם דנים בנושא מזווית הראיה של יצירת גופו של האדם, אכן לא נמצא בו דבר המייחד אותו ומקנה לו עליונות על שאר היצורים. אדרבה, להם ניתנת זכות קדימה. בעלי החיים הינם מושלמיםקרא עוד...

לשון הרע מפריד בין אוהבים

רבי ישראל מאיר הכהן, הקרוי ה'חפץ חיים' יצא בלווית רב אחד למסע לדבר מצוה. בדרכם סרו לפונדק כדי לסעוד את לבם. בעלת הפונדק זיהתה מיד את שני האישים, הושיבה אותם ליד שולחן מיוחד ודאגה שישרתו אותם כראוי. כאשר סיימו השניים את הסעודה, ניגשה אליהם ושאלה: "כיצד מצא חן בעיניכם האוכל שלי?" "טוב מאד", השיב ה"חפץקרא עוד...

רעיון 'גופני' טהור

הכשרות היתה בעיני רבים אות ברור ליהירות היהודית. באמצעותה מתבדל היהודי מן הנכרי. היא מונעת מהם להסב יחד לסעודת רעים. תיאוריה זו התגלגלה מהעולם העתיק גם לחיבוריהם של מבקרי המקרא בדורות האחרונים. אולם היא מנוגדת למקרא ולרוחו: "כי אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים והייתם קדושים… להבדיל בין הטמא ובין הטהור וביןקרא עוד...

המוות המטמא

המפגש עם המוות נושא בקרבו "טומאה". כל מגע עם נבלת עוף, פגר של שרץ, גופת בהמה וחיה, ובוודאי גוויית האדם. "ולאלה תטמאו, כל הנוגע בנבלתם יטמא עד הערב" (ויקרא י"א, כ"ד). "והנושא את נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד ערב" (שם, כ"ח). "טומאה" זו, בל נטעה בה, אינה דבר מוחשי, ממשי. לא תהיה כזאת בתורת ישראל,קרא עוד...

מעשי האדם הנאים

לא אחת בהיסטוריה היהודית, התנכלו שונאי ישראל למצוות ברית מילה ולמקיימיה. בשלוט הרומאים בארץ לאחר חורבן בית שני, הם אף גזרו פעם אחר פעם עונש מוות על היהודים המלים את בניהם. בידינו עדות לויכוח בין רבי עקיבא שנידון למוות על ידי הרומאים ב"עוון" לימוד תורה ברבים, לבין הנציב הרומי טורנוסרופוס. במרכז הויכוח עמדה מצוות בריתקרא עוד...

מול קסמי הלידה

כלום חטא הוא ללדת? וכי חייבת האשה לחוש אשמה בהעניקה חיים לייצור חי נוסף? הלא מצווה מן התורה לפרות ולרבות! מדוע, איפוא, מחייבת פרשתנו את האשה היולדת להביא קרבן חטאת (סוג קרבן, הבא לכפר על החטא לסוגיו), לאחר ימי טומאת הלידה? מדוע נאמר כך ב"תורת היולדת": "וילדה זכר וטמאה שבעה ימים… ואם נקבה תלד וטמאהקרא עוד...

הטהרה ממקור הטומאה

האם תוכל להסביר לי מהי הטומאה, פשרה ומציאותה שלשמה ולשם הוקעתה מקפיד הינך ללכת ולטהר עצמך בבית הרחצה – במקווה? מאת: הרב שלמה גרינבוים   ראובן ידידי נוהג מידי בוקרו של יום ללכת קודם התפילה למקוה! להיטהר ולהזדכך טרם עומדו לפני בורא עולם… חסידים ואנשי מעשה יקפידו על ענין זה בכל יום; ביום של חולקרא עוד...

שירותי בריאות הציבור

  מה הם חוקי התורה להסגר מצורעים ? חוקי הגיינה ציבורית או שמא חשש מהידבקות במחלת הצרעת שהייתה מקובלת כנפוצה בימי קדם בקרב היהודים. הרש"ר הירש בהבהרה חד משמעית על דעות קדומות.   אלו הם דברי הרש"ר הירש, וכל מילה מיותרת.   הלכות נגעים – יותר מכל שאר חלקי התורה – שימשו מקור לדעות המשובשותקרא עוד...

מושגים מעולם אחר

המילים "שאת", "צרעת", "בהרת", "ספחת" ועוד, הן צורות מגוונות של שינויי עור ורקמות, שחלו לפתע בעור בשרו של האדם. בהבחינו בהם, עליו לפנות אל הכהן: "אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו… וראה הכהן את הנגע… ומראה הנגע עמוקקרא עוד...