פורים

מאחורי המסכות

מבחינתו של המן הרשע כל העולם כולו אינו אלא רולטה אחת גדולה. עד שבא חג הפורים ומגלה שמאחורי הקלעים יש מי שמושך בחוטים

משלוח מנות כהלכתו, כל מה שצריך לדעת

מצוות משלוח מנות ביום הפורים, היא אחת מארבעת המצוות, לצד מקרא מגילה, מתנות לאביונים ומשתה ושמחה. אבל כדי לקיים את המצווה הזאת כהלכתה, כדאי לרענן מעט את הזיכרון שלנו לגבי האופן בו צריך לקיים את המצווה. ·         מי צריך לשלוח משלוח מנות? כל אחד, גבר או אשה, נער או נערה, גם מי שמתגורר בבית הוריוקרא עוד...

ממנהגי הפורים: לתת שלושה חצאי שקלים לצדקה

בקהילות רבות נוהגים לתת 'זכר למחצית השקל', ביום הפורים או בסמוך לו, ומקיימים את המנהג הזה, שמוזכר גם בספרי ההלכה, באמצעות נתינת מטבע של חצי שקל. יש נוהגים לתת שלושה חצאי שקלים. מקור המנהג הוא במצווה מיוחדת שהיתה נהוגה בזמן שבית המקדש היה קיים – פעם בשנה, במהלך חודש דר, היה צריך כל יהודי לתרוםקרא עוד...

לקרוע את המסכה!

אתה רואה משהו מתרחש? אצלך? אצל החבר? בעם או במדינה? אל תתבלבל: זו רק מסכה שאם רק תקרע אותה תראה את אלוקים

בסעודת פורים חייבים לאכול לחם? ומה לגבי בשר?

מצוות 'משתה ושמחה', ביום הפורים היא מצווה הכתובה במפורש במגילת אסתר, ואכן מקפידים בכל תפוצות ישראל לקיים אותה ככתבה וכלשונה. את הסעודה יש לערוך דווקא ביום הפורים, ולא בליל פורים. שמנה הוא לכל אורך היום, ואפשר ליטול ידיים לסעודה גם בשעות אחר הצהרים, אבל כדאי להקפיד שרוב הסעודה תהיה במהלך הפורים, ולא אחרי ששוקעת החמה.קרא עוד...

הלכות מחצית השקל

נהגו לתת בתענית אסתר זכר למחצית השקל שהיה ניתן בזמן שבית המקדש היה קיים. ושיעורו: * למנהג הספרדים: שווי מחצית השקל היינו שווי 10 גרם כסף. * למנהג האשכנזים: שלש מטבעות של 1/2 שקל זכר לג' תרומות שבפרשה. ואם הוסיף לתת עוד שווי מחצית השקל – אשריו וטוב לו. ונותנים עבור כל בן מגיל 13קרא עוד...