פרשת ויקהל

כללים לקמפיין שיווקי וחינוכי

אסטרטגיה – להגיע למצב של "עבודה". טקטיקה – גישה של התנדבות. פירסומת על הצורך בנדיבי לב ללא כפייה. הסברה על הצורך האישי, ובהצלחה. מספרים, שאחד מגדולי ישראל נשאל פעם על שימוש בפרסומות, טקטיקות שיווק, ואסטרטגיות הסברה, כדי לקדם עניין תורני חינוכי כלשהו. השואל סבר כי מדובר בפחיתות כבוד לאותו עניין חשוב – שישתמשו בו באותןקרא עוד...

העם התלהב פעמיים

משה רבינו מבקש מהעם לתרום מן המיטב שברשותם למען הקם משכן עדות זה. אכן, הם נרתמו למבצע במרץ, בשמחה ובדבקות. התורה מתארת גם את רקע השיא בהתרמה: "ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר: איש ואשה אל יעשו עוד… ויכלא העם מהביא… והמלאכה היתה דים לכל המלאכה לעשות אותה והותר" (שמות ל"ו, ה-ז'). והותר… זו המילהקרא עוד...

הנשיאים ותרומת המשכן

בסוף תיאור ההתגייסות הנלהבת של העם למגבית המשכן, מופיע הפסוק: "והנשאים הביאו את אבני השוהם… לאפוד ולחושן" (שמות ל"ה, כ"ז). האות יו"ד, החסרה במילה "נשאים" ("נשאים" במקום "נשיאים"), חושפת בפנינו טעות נפשית קטנה, שבה נכשלה קבוצת העילית בעת הקמת המשכן. הנה המדרש מתאר מה שקרה באותו יום: "בשעה שאמר משה: 'כל נדיב לבו יביא אתקרא עוד...

הישיבה והסוס

כשייסד רבי חיים מוולוז'ין את ישיבתו המפורסמת, הקים גם רשת של גבאי צדקה שהיו מתרימים בערים ובכפרים לצורך החזקת הישיבה הגדולה. פעם בא לפניו אחד הגבאים ואמר: בכל מסע שאני עורך, הולך לאיבוד זמן יקר בהליכתי מכפר לכפר. שכן לעתים אני מתעכב כמה ימים בציפיה לעגלה שתביא אותי לתחנתי הבאה. בזמן זה הייתי יכול להתריםקרא עוד...

קדושת השבת

יסוד היסודות של היהדות הוא לזכור שיש בורא קדמון, אשר אין כל התחלה להוויתו. כמו כן, יש להאמין כי כל דבר אחר מבלעדיו אינו קדמון, אלא נברא בזמן כלשהו על ידי הבורא. לא זו בלבד שיש להאמין בכך, אלא יש גם להחדיר את הדברים ללבבות ולחיות בהתאם לאמת זו. "וידעת היום והשבות אל לבבך" (דבריםקרא עוד...

כוחה של אחדות

למחרת יום הכיפורים, לאחר שנתרצה הקב"ה לישראל שלא להענישם באופן מאד חמור על חטא העגל, הזדרז משה רבינו להודיע לבני ישראל את הציווי של הקמת המשכן. המשכן אמור להשכין את השכינה הקדושה בתוככי עם סגולה ולקרב שוב את ישראל לאביהם שבשמים. שמו של המשכן מעיד על מהותו: "משכן העדות" – "עדות לישראל שוויתר להם הקב"הקרא עוד...

"מקדש הזמן"

כדרך שקיים בית מקדש שנבנה במקום המקודש ביותר בארץ, כך השבת הינה המקדש שבזמן. מכאן מתבקשת המסקנה: מקום קדוש דורש שיוטלו סייגים ומגבלות על הבאים בשעריו. לדוגמה, ההלכה מלמדת שלאדם טמא אסור להיכנס למקדש, וכמו כן, אין להכניס חולין לעזרה. מגבלות אלו מתבקשות מעצם קדושת המקום. באותה מידה דורש המקדש שבזמן, שלא הכל יהיה מותרקרא עוד...

"ופניהם איש אל אחיו"

אחת האזהרות התקיפות ביותר ששמע עם ישראל בהיותו במעמד הר סיני, היתה האזהרה מפני הדימוי שבין הבורא לבין פסל כלשהו. שכן אין לשוות לבורא דמות ואין להעניק לו צורה מוחשית. על העם נאסר ליצור פסל או תמונה שתמחיש את האלוהות כמנהגי העמים, עובדי האלילים. אזהרה זו חוזרת על עצמה פעמים רבות בתורה, כדוגמת הפסוק הבא:קרא עוד...

המשכן – היענות לאתגר

המרפרף בפסוקי הפרשה, מבחין שבוני המשכן היו חייבים להיות מקצועיים מאד בתחומם, מעולים ומיומנים. מהיכן סבר משה שיצליח לגייס אומנים אלו? האם מקרב בני ישראל עצמם? הלא זה עתה הם יצאו ממצרים? הן שם, בארץ השעבוד, במשך מאות שנות הסבל והייסורים, לא נקרתה בדרכם הזדמנות כלשהי ללמוד את האומנויות הנחוצות, כדי לבנות את המשכן. משכןקרא עוד...