פרשת יתרו

אחריות ההורים

לֹא תִשְׁתַּחֲוֶה לָהֶם וְלֹא תָעָבְדֵם כִּי אָנֹכִי יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ אֵל קַנָּא פֹּקֵד עֲוֹן אָבֹת עַל בָּנִים עַל שִׁלֵּשִׁים וְעַל רִבֵּעִים לְשׂנְאָי: וְעֹשֶׂה חֶסֶד לַאֲלָפִים לְאֹהֲבַי וּלְשֹׁמְרֵי מִצְוֹתָי: (כ' ה') מדוע צריכים ההורים לדאוג לחינוך ילדם במסירות אין קץ, מי אשם בתכונות רעות ובמידות לא טובות של הילד. הקב"ה פוקד עוון אבות על בנים וקושר אתקרא עוד...

מעבר לניסיון המצוי

עולם נחצה לשניים "ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני" (שמות יט, יא) פרשתינו כולה עומדת בסימן המאורע המרכזי בתולדות עם ישראל, הלא הוא מעמד הר סיני. מעמד זה הוא ליבה של תורת ישראל ובסיס אמונתה. בלעדיו, אין תוקף מחייב לכל האמור בחמשת חומשי תורה. ועל אמיתות התרחשות זו ביססו כל ההוגים היהודיים אתקרא עוד...

עם ישראל מקבל את התורה

יתרו שומע על ניסי עם ישראל, במעמד רב רושם בקולות וברקים עם ישראל מקבל את התורה, יתרו נותן עצה מעולה לחמיו, זה מה שקורה בפרשת השבוע

גוליבר בארץ הגמדים

"זכור את יום השבת לקדשו" (שמות כ, ח). אחד המוסדות הדתיים-היהודיים הבלתי מובנים ביותר – הוא השבת. השבת, עליה נקרא השבוע, בפרשת יתרו (שמות כ, ח-יא). רוב בני עמנו יודעים שהשבת היתה המודל, שהאציל על העולם המערבי והעולם המוסלמי כאחד, את יום המנוחה השבועי שלו. למרבה הצער, הערכתם את השבת מתחילה ומסתיימת בנקודה זו. וכך,קרא עוד...

על יכולת הקשבה וחיפוש האמת

בפרשת השבוע שלנו, מתאספים למרגלות הר סיני שלושה מליון יהודים ורואים במו עיניהם, כיצד הקב"ה מעניק למשה רבנו את לוחות הברית. יש לחזור ולהזכיר, כי מעמד הר סיני היווה את האירוע המרכזי ביותר, בכל ההיסטוריה של העם היהודי לדורותיו! מפתיע אם כן, ששמה של הפרשה הוא דווקא…'יתרו'. מי הוא ה'יתרו' הזה, שזכה כי הפרשה המשמעותיתקרא עוד...

"לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני"

אין מקום לשני אלים ביקום. לא תיתכן מציאות של כח אלוהי נוסף. כל הכוחות המצויים בעולם נובעים מהיישות העליונה האחת והיחידה. אין גם מקום לשאלה המתריסה: אז מי ברא את האלוקים? שכן "לבקש סיבה לסיבה הראשונה", כותב פראנק באלארד, "אינו אלא לבקש כי מה שהוא ראשון יהיה באותו זמן גם שני. פירוש הדבר לדרוש, כיקרא עוד...

השבת – יום של אהבה בעולם מנוכר

רעיון מנוחת השבת הוא רעיון מודרני ביותר. בן תקופתנו מסוגל להבין את ערכה של השבת טוב יותר מאשר בן הדורות הקודמים, שלא היה שבוי בכבלי הטכנולוגיה. רוב בני עמנו מודעים לכך שהשבת היתה מודל שהאציל את רעיון יום המנוחה השבועי שלו על העולם המערבי ועל העולם המוסלמי כאחד. למרבה הצער, הערכתם של אותם אנשים אתקרא עוד...

האם שומעים?

בתחילת הפרשה נאמר: "וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה ה' למשה ולישראל עמו" (שמות י"ח, א'). הוא שמע ויצא לפגוש במשה, לשמוע ולהתרשם, להתגייר ולחסות בצל כנפי השכינה. חז"ל שאלו: "מה שמועה שמע ובא?" יש להבין, הלא כתוב בפסוק: "וישמע… את כל אשר עשה ה' למשה ולישראל עמו", מפורש אם כןקרא עוד...

עצמאות מדומה ועצמאות אמת

בדפי ההיסטוריה הלא-רחוקה אנו מוצאים תופעות לא מעטות של עמים שהשתחררו מכבלי שעבוד זר וזכו לעצמאות. הכמיהה הממושכת לשחרור מעול זרים והתקווה לעצמאות המתגשמת, מפנות את מקומן למעין שיכרון חושים המוני. אנשים חפצים לטעום את טעם החירות עד תום, וקשה מאד להשתלט עליהם. הקו המאחד את תהליך השחרור הוא השאיפה הממלאת את לבם של אזרחיקרא עוד...

דין פרוטה כדין מאה

יתרו חותן משה, הציע למשה רבינו להקים בתי דין שיסייעו להקל מעל משה את העומס הגדול. כאשר ביאר יתרו את הרעיון, הוא אמר: "והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטו הם" (שמות י"ח, כ"ב). והנה, כאשר התורה מתארת את  מינוי הדיינים בפועל, נאמר: "את הדבר הקשה יביאון אל משה, וכל הדבר הקטוןקרא עוד...

סכר המחשבות

כידוע, הדיברה העשירית בעשרת הדברות היא "לא תחמוד בית רעך" (שמות ב', י"ד). בניגוד לאידיאל הרווח כיום בעולמנו, המעלה על נס את "חירות הפרט" כמרכיב עיקרי בחברה, התורה מנחה את האדם למשמעת ומציבה לפניו גדרים וסייגים. זאת כדי לפקח על מעשיו ועל דרכיו, ולא ללכת שולל אחר תאוות ורצונות. לא במקרה ציווה הקב"ה עוד לפניקרא עוד...

כבוד הורים

לכאורה, אין לך מצווה קלה ופשוטה כמו מצות כיבוד אב ואם. מקובלת היא על כל בני אנוש. הכול מבינים את חובתה הגדולה. הטבע האנושי, אשר לו שותפים כולם, התגייס גם הוא לקיומה של מצווה זו. מקובל לראות בכיבוד הורים מצווה שכלית והגיונית, אשר יסודה בהכרת הטובה שמכיר הבן להוריו. הורים אשר גידלו אותו מיום שנולדקרא עוד...

לא בשמים היא…

  אז מה אם יש לרבנים זקן ארוך? שאלני יהודי יקר באחד מהסמינרים הקוראים למבקשי האמת להשתתף בו ולגלות חוויה זו… מדוע אתם רוכשים כבוד כה רב לרבנים הזקנים והמופלגים בחכמה (לפי דעתכם!), אילו היו הם זקנים ומופלגים בחכמת ההייטק, הייתם כורעים ברך לפניהם? או שתכבדו כל אדם באשר הוא או שלא! אבל ההתבטלות שלכםקרא עוד...

עיתון הבוקר של יתרו…

הם קראו את הידיעות המרעישות אודות קריעת ים סוף ומלחמת עמלך באותה התנוחה בה יושבים אנו וקוראים את עיתון הבוקר...