פרשת בא

לשחוט את ה"אלוהים"

ישראל שניצבו והתבוננו משתאים בהתפרקותה של ארץ השעבוד, נקראו עתה לתרום את חלקם למאמץ הגאולה. רגע לפני השיא בדרמה המצרית, בטרם בוא מכת בכורות שהכתה בהלם נורא את מצרים, פנה אליהם הצוו האלוקי לאמור: "בעשור לחודש… ויקחו להם איש שה לבית אבות… והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר לחודש הזה ושחטו אותו כל עדת ישראל…קרא עוד...

אין עוד מלבדו

עשרת המכות ויציאת מצרים שבאה בעקבותיהם, הוכיחו לכל יושבי תבל, ששלטונו של הקב״ה על הטבע ועל מאורעות ההיסטוריה הינו שלטון בלעדי.

מול העין המצחית

בעת היציאה ממצרים, העניק הבורא לבני ישראל את אות השחרור והזכרון, את התפילין. ערכן של התפילין כמעצבי התודעה והזהות רב הוא. הם משמשים כמוליכי הזכרון הלאומי של המאורעות החשובים שאירעו לעם בתחילת דרכו: "והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך, למען תהיה תורת ה' בפיך" (שמות י"ג, ט'). בלב האדם חלה במשך הזמן שחיקהקרא עוד...

ניפוץ העוצמה האנושית

  האדם נוטה להתפעל ממראה עיניו העכשווי. לחשבונות מעמיקים אודות העתיד, חסרה אותה עוצמה המלווה את ההווה. נקודת ראות זו הגבירה את קושי השעבוד במצרים, אולם עם זאת, היא הגבירה מאידך, את עוצמת הגאולה. כשהיו ישראל במצרים, הם היו זקוקים לכוחות רוחניים מיוחדים כדי לא ללכת שולל אחר גדולתה של הארץ ועושרה. במשך מאות שניםקרא עוד...

תעודת בוראנו הגדול

ניסי יציאת מצרים שבהם הוכיח ה' שהוא מנהיג הבריאה כולה, ואין זולתו, מהווים שיעור אמונה לדורי דורות. שיעור המחזק את האמונה גם בדורנו. ביטוי מוחשי למהלך זה ניתן למצוא בסיפור המסופר על רבי ישראל מסלנט. באחת מנסיעותיו הגיע למלון שבו רגיל היה לשהות. הוא נוכח לראות שבעל האכסניה שינה את גישתו ליהדות והחל לזלזל בענייניקרא עוד...

הולכים מכות במצרים

סיפורו של פרעה מהווה המחשה חיה לדינמיקה של ההתמכרות לחטא. ההתמכרות, על כל סוגיה וגווניה, כמעט אף פעם אינה מתחילה בגדול. היא מזדחלת פנימה דרך הדלת האחורית…   מאת: שלום יצחקי כתב 'אחינו'   מה קורה כשמתמכרים לרוע?   הרבה מכות חוטף פרעה בפרשיות האחרונות. דם, צפרדע, כינים, ערוב וכל השאר. אבל פרעה מסרב להיכנע.קרא עוד...

התחדשות והתרעננות

את מצוות קידוש החודש שלכאורה אינה אלא מצוות חישובים אסטרונומיים, רצה הקב"ה לצוות את ישראל דווקא בעודם במצרים וכחלק מתהליך הגאולה. כי התחדשות והתרעננות, הינם חלק מתהליך של חיזוק לקראת התמודדויות ומטלות, למבוגרים ובעיקר לילדים.    ציווי זה לעם ישראל, מופיע, כשהם עדיין בתוך מצרים, כיון שציווי זה הנו חלק מתהליך הגאולה. מהותה של הגלות ומריה, היא,קרא עוד...

מכת חושך והאור שבהאיטי

  מכת חושך לא הייתה נעימה כלל ועיקר… מכת חושך נחלקה לשתים… בשלשת הימים הראשונים של המכה, היה חושך בכל ארץ מצרים. לא החושך שאנחנו מכירים מהפסקות החשמל… לא החושך שמכירים אנו מהכבישים החשוכים… ממש לא! "וימש חושך…" – את החושך ההוא ניתן היה למשש באוויר, לחוש אותו בידים. אכן בשלשת הימים האחרונים של המכה, התווסףקרא עוד...

המגיד מראשית אחרית

  לעתים זוכה אדם לראות עוד בחייו עד כמה חסד היה מה שנראה לו כרע. לפעמים זה מתברר לאחר שעה או שעתיים, לפעמים אחרי חודש, לפעמים אחרי שנים ולפעמים רק בקרב "היכל ד'", בעולם העליון.   הרה"ג רבי ירחמיאל קראם שליט"א   בברית בין הבתרים הובטח לאברהם אבינו: "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץקרא עוד...